Wczoraj Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach PO IiŚ podpisał umowę na dofinansowanie gospodarki wodno-ściekowej, dla trzech aglomeracji: Poznania, Kórnika oraz Mosiny – Puszczykowa.

Inwestycja, której wartość oszacowano na ponad 726 mln zł otrzyma z funduszy unijnych 85% wsparcie kosztów kwalifikowanych budowy nowej kanalizacji sanitarnej, modernizacji sieci wodociągowej, budowy pompowni oraz modernizacji stacji uzdatniania wody.

O skali przedsięwzięcia świadczy 29 zaplanowanych kontraktów, dzięki którym zostanie zbudowana 90 km sieć kanalizacyjna, zmodernizowana 8 km sieć wodociągowa, zakupiona instalacja dezintegracji osadu nadmiernego w Koziegłowach oraz zmodernizowana zostanie stacja uzdatniania wody w Mosinie.

źródło: nfosigw.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj