Ministerstwo Środowiska przygotowało informację dla przedsiębiorców: jak i gdzie inwestować w Polsce w geotermię.

Na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska, pod linkiem: http://www.mos.gov.pl/geotermia  dostępny jest  przewodnik dla przedsiębiorców zainteresowanych inwestowaniem w przedsięwzięcia geotermalne.

– Wspieranie rozwoju geotermii jako jednego z możliwych do wykorzystania źródeł energii odnawialnej znajduje się wśród priorytetowych zadań Ministra Środowiska. Nie mamy gejzerów jak Islandia, ale budowa geologiczna Polski stwarza możliwości wykorzystywania wód geotermalnych – mówi dr Henryk Jacek Jezierski – Główny Geolog Kraju, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska.

Przygotowana strona internetowa zawiera m.in. informacje, które:
– przedstawiają dotychczasowe osiągnięcia w rozpoznaniu możliwości wykorzystania wód termalnych w Polsce;
– prezentują w przyjazny sposób przepisy dotyczące geotermii, obowiązujące w polskim prawie;
– przejrzyście opisują ścieżki postępowania w celu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z geotermią;
– przedstawiają możliwości uzyskania dofinansowania przedsięwzięć geotermalnych;
– wskazują kierunki dalszych działań Ministra Środowiska mających na celu pobudzenie działalności gospodarczej w zakresie geotermii.

Obecnie obowiązują 22 koncesje Ministra Środowiska na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż wód termalnych oraz 8 koncesji na ich wydobywanie.  W Polsce funkcjonuje 5 geotermalnych zakładów ciepłowniczych: Bańska Niżna, Mszczonów, Pyrzyce, Stargard Szczeciński, Uniejów.

Od roku 1995 do 2008 ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (uzyskując pozytywną opinię Ministra Środowiska) zostało dofinansowanych 10 przedsięwzięć z zakresu geotermii, na łączną kwotę ok. 35,8 mln zł. W 2009 r. NFOŚiGW, przyznał kolejne 2 dotacje na inwestycje geotermalne dla Poddębic i Kleszczowa, w kwocie ok. 9 mln. zł.

Stworzenie poradnika dla przedsiębiorców jest jednym z elementów realizacji deklaracji o współpracy, zawartej 8 marca 2010 r., na rzecz promowania rozwoju geotermii w kraju.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj