Przygotowywany w resorcie budownictwa projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przekazane do uzgodnień międzyresortowych Prawo Budowlane będą sprzyjać realizacji inwestycji związanych z organizacją Euro 2012 – uważa szef resortu budownictwa Andrzej Aumiller.

Przypomniał, że do projektu nowelizacji ustawy Prawo Budowlane został wprowadzony "bardzo ważny rozdział poświęcony koniecznym inwestycjom, w które wpisują się inwestycje związane z organizacją Euro 2012".

Wicedyrektor Departamentu Regulacji Rynku Budowlanego i Procesu Inwestycyjnego w resorcie budownictwa Krzysztof Klinke powiedział PAP, że przez inwestycje konieczne w kontekście Euro 2012 należy rozumieć budowę stadionów, hoteli oraz dróg dojazdowych.

Klinke wyjaśnił, że minister budownictwa będzie decydował o tym, czy zgłoszone przez inwestora przedsięwzięcie będzie zaliczone do inwestycji koniecznej. Po pozytywnej opinii ministra, Rada Ministrów powinna wydać rozporządzenie o zakwalifikowaniu przedsięwzięcia do inwestycji koniecznych, a wojewoda – specjalne zarządzenie o przeznaczeniu terenu pod inwestycję.

"To spowoduje, że decyzję o rozpoczęciu inwestycji będzie można uzyskać znacznie szybciej, niż dotychczas" – podkreślił Klinke.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj