Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowę na dofinansowanie modernizacji osadników w przestarzałej białoruskiej oczyszczani ścieków w przygranicznym Brześciu.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków w Brześciu, do której od lat 60’ oprócz ścieków komunalnych trafiają również ścieki przemysłowe, jest w katastrofalnym stanie, co przekłada się na jakość opuszczających ją ścieków i stan rzeki Bug, do której sa odprowadzane. Dlatego w poniedziałek 21 listopada w polskim konsulacie w Brześciu podpisano umowę dofinansowania przez NFOŚiGW modernizacji 6 osadników wtórnych w brzeskiej oczyszczalni.

Koszt inwestycji wyniesie 3,86 mln zł i zostanie w 100% pokryty przez NFOŚiGW. Wykonawca całej inwestycji zostanie wyłoniony w międzynarodowym przetargu, który lada dzień będzie ogłoszony przez Brestwodokanał. Zgodnie z zawartą umową, środki finansowe będą przekazywane w transach bezpośrednio wykonawcy. Planowane jest modernizowanie 2 osadników wtórnych rocznie.

To już druga inwestycja prośrodowiskowa w Brześciu dofinansowana przez NFÓŚiGW. W 2009 roku, za zgodą ministra środowiska (wymaganej dla każdej inwestycji zagranicznej NFOŚiGW), Fundusz przekazał stronie białoruskiej 1,6 mln zł na zakup pras filtracyjnych i opróżnienie przylegających do Bugu lagun, w których przed kilka dekad deponowany był nadmiar nieodwodnionych osadów ściekowych z brzeskiej oczyszczalni. Przepełnione laguny stanowią bombę ekologiczną, grożącą w razie powodzi lub przerwania wałów skażeniem Bugu, Narwi i Wisły. Dzięki zakupionej w 2009 r. przewoźnej prasie filtracyjnej osady te są obecnie z lagun usuwane, odwadniane i wywożone na składowisko oddalone od rzeki. Cały proces ma zostać zakończony do marca 2014 roku.

Umowę na modernizację osadników wtórnych, w imieniu NFOŚiGW podpisał Władysław Jan Majka, zastępca prezesa Zarządu a ze strony białoruskiej – Aleksander Kaliszuk, zastępca dyrektora państwowego przedsiębiorstwa Brestwodokanał. Gwarantem należytego wykonania inwestycji są władze miasta. Uroczyste podpisanie umowy prowadziła Konsul Generalny RP w Brześciu Anna Nowakowska.

Przedstawiciele NFOŚiGW po podpisaniu umowy w polskim konsulacie, udali się na teren oczyszczalni ścieków, gdzie zapoznali się z obecnym stanem infrastruktury i procesem odwadniania osadów przy pomocy zakupionej 2 lata wcześniej prasy filtracyjnej. Na koniec uczestnicy delegacji przejechali do strefy nadgranicznej, gdzie mogli ocenić stan dotychczasowych prac nad likwidacją i rekultywacją lagun osadowych.

źródło: nfosigw.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj