22 lutego podpisano kontrakty na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Cięcinie oraz modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Żywcu.

Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Cięcinie zrealizuje Konsorcjum Firm PIOŚ EKOKLAR Sp. z o.o. z Piły. Koszt inwestycji to 14 mln 200 tysięcy złotych. Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Żywcu zrealizuje firma Instal Kraków S.A. Koszt inwestycji to 20 677 605,03 euro.

Celem Projektu „ Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”. jest poprawa zarządzania gospodarką ściekową na terenie Żywiecczyzny i dostosowanie systemu kanalizacji do standardów określonych w dyrektywach Unii Europejskiej. Realizacja projektu pozwoli na rozbudowę systemu oczyszczania ścieków w miejscowościach położonych w zlewni Jeziora Żywieckiego i górnego odcinka rzeki Soły. Ograniczy to znacznie odprowadzanie ścieków bezpośrednio do wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby, a w konsekwencji ochroni tereny wodonośne przed zanieczyszczeniem oraz pozwoli zachować naturalny krajobraz Żywieckiego Parku Krajobrazowego.


fot. MPWiK w Żywcu

Koordynacją całego projektu zajmuje się Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu. W ramach całego projektu zrealizowane zostanie między innymi:
– wykonanie sieci kanalizacyjnej sanitarnej o łącznej długości ok. 786 km oraz ok. 181 przepompowni ścieków,
– wykonanie sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 124 km oraz ok. 7 pompowni,
– zaprojektowanie i wykonanie instalacji suszenia osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Żywcu,
– wykonanie uszczelnienia ok.20 km sieci kanalizacyjnej i ok. 10 km sieci wodociągowej na terenie miasta Żywiec.

źródło: zywiec.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj