W połowie kwietnia 2009 RWE zainstalowało pierwsze turbiny na terenie gmin Suwałki i Jeleniewo. Park Wiatrowy Suwałki w województwie podlaskim docelowo będzie się składać z 18 turbin wiatrowych, każda o mocy 2,3 MW.

Po podłączeniu do sieci, turbiny będą wytwarzać łącznie 80 mln kWh energii elektrycznej rocznie, co odpowiada zużyciu energii elektrycznej około 40.000 gospodarstw domowych, o średnim statystycznym zużyciu 2000 kWh. Inwestycja zostanie oddana do użytku jesienią 2009 roku.

Poza budową turbin wiatrowych i ich fundamentów, projekt wiąże się również z budową lokalnych dróg dojazdowych oraz instalacją, podziemnych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych.

– Budowa farmy wiatrowej w Suwałkach jest znaczącym krokiem w rozwoju naszej działalności w obszarze energii odnawialnej w Polsce. Naszym celem jest oddanie do użytku lub rozpoczęcie budowy farm wiatrowych o łącznej mocy 4.500 MW do 2012 roku w Europie. Żeby go osiągnąć będziemy przeznaczać na inwestycje przynajmniej miliard euro rocznie. Polska jest dla nas jednym z najważniejszych rynków. W porównaniu z innymi krajami Europy Środkowo – Wschodniej ma najlepsze warunki wietrzne do instalowania turbin wiatrowych. To świetny punkt wyjścia, żeby zapewnić stabilne i wydajne wytwarzanie energii, wspierając przy tym realizację  celów Unii Europejskiej i polskiego rządu – powiedział Kevin McCullough, członek zarządu RWE Innogy.

W miarę dostosowywania polskiego prawa do dyrektyw Komisji Europejskiej, zapotrze-bowanie na energię odnawialną w Polsce znacznie wrośnie – z poziomu 5,8 TWh w 2007 roku do 10,8 TWh przewidywanych w roku 2010, co stanowi odpowiednio 5,1 proc. i 10,4 proc. całej energii dostarczanej odbiorcom końcowym. Jednocześnie plany rządowe na 2010 rok zakładają zainstalowanie około 1000 MW w energetyce wiatrowej oraz 2,7 proc. udziału w mocach wytwórczych kraju. Oznacza to, iż w latach 2007- 2010 potrzebny jest przyrost mocy na poziomie około 800 MW, a tym samym przyłączanie ok. 200 MW rocznie.

Inwestycja w Suwałkach jest pierwszą z szeregu projektów energetyki wiatrowej, realizowanych przez RWE w Polsce. Do 2015 roku firma planuje wybudować w Polsce 300 MW energii z tego źródła. RWE ma umownie zagwarantowaną możliwość realizacji projektów energii wiatrowej o łącznej mocy 730 MW. Ich sfinalizowanie jest uzależnio-ne od oceny ekonomicznej i możliwości podłączenia do sieci przesyłowej.

Kolejnym etapem inwestycji RWE w energetykę wiatrową będzie utworzenie farmy wiatrowej w Tychowie. Jej ukończenie planowane jest na 2010 r. RWE planuje zainstalować w tej lokalizacji 15 turbin wiatrowych, o mocy 2,3 MW każda.

 Typ turbiny wiatrowej    Siemens SWT-2.3-93

 Moc nominalna  

 2,300 kW
 Liczba turbin    18
 Łączna moc   41,400 kW
 Roczna produktywność    Przynajmniej 80,000,000 kWh/rok
 Średnica wirnika    92,6 m

 Wysokość piasty 

 103 m
 Minimalna prędkość wiatru    4 m/s
 Pełna moc    od 13-14 m/s
 Maksymalna prędkość wiatru    25 m/s
 Uniknięte emisje CO2    Przynajmniej 80,000 t CO2/rok


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj