Blisko 7,6 tys. km sieci kanalizacyjnej i prawie 1,3 tys. km wodociągowej wybudowano ze środków Funduszu Spójności – informuje ministerstwo rozwoju regionalnego.

Prawie połowa z realizowanych 130 projektów finansowanych z Funduszu Spójności na lata 2004-2010 została już zakończona. W końcowej fazie realizacji jest większość pozostałych projektów.

W sektorze środowiska wybudowano łącznie:
– ponad 7593 km sieci kanalizacji ściekowej,
– ponad 1284 km sieci wodociągowej,
– ponad 693 km sieci deszczowej.

Zmodernizowano:
– ponad 496 km sieci kanalizacji sanitarnej,
– ponad 832 km sieci wodociągowej,
– ponad 129 km sieci deszczowej.

Zakończono też prace nad budową lub modernizacją:
– 88 oczyszczalni ścieków,
– 47 stacji uzdatniania wody i ujęć wody,
– 10 zakładów unieszkodliwiania odpadów.

Prawie połowa z realizowanych 130 projektów finansowanych z Funduszu Spójności na lata 2004-2010 została już zakończona. W końcowej fazie realizacji jest większość pozostałych projektów.

Komisja Europejska zwróciła Polsce już blisko 4,5 mld euro, czyli 80 proc. środków przyznanych na inwestycje z Funduszu Spójności. To maksymalny poziom, do którego Unia Europejska zwraca nam fundusze. Pozostałe 20 proc. Polska otrzyma po pełnym zakończeniu oraz rozliczeniu finansowym projektów.

źródło: mrr.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj