W ciągu 3 lat na terenie 22 gmin w dorzeczu Parsęty, powstanie sieć wodociągowa o łącznej długości około 945 km, sieć kanalizacyjna o długości 1381 km, 528 pompowni ścieków 13 hydroforni.

Ponadto zostanie zmodernizowanych 70 ujęć wody i stacji uzdatniania. oraz kilkanaście oczyszczalni ścieków. Zostaną wybudowane dwie nowe oczyszczalnie. Współfinansowany przez Unię Europejską projekt "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty" zakończy się w 2010 roku.

Prace budowlane w trzech rejonach wokół Białogardu, Kołobrzegu i Szczecinka podzielono na 33 kontrakty. W roku 2006 podpisano jedną umowę na usługi, natomiast w ubiegłym roku podpisano 22 umowy na roboty budowlane i 4 na usługi. W 2008 roku podpisano 4 umowy na roboty budowlane a kolejne wkrótce zostaną podpisane.  

Jeden z kontraktów na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Kołobrzegu wkrótce zostanie zakończony. Dobiegają końca prace związane z realizacją kontraktu nr III w Białogardzie, co oznacza, że do czerwca ułożony zostanie ponad 28 km sieci kanalizacyjnej i ponad 16 km sieci wodociągowej m.in. w miastach Połczyn Zdrój, Białogard oraz w gminie Bobolice. Już w grudniu 2007r. mieszkańcy Chlebowa (pod Bobolicami) zostali podłączeni do sieci wodociągowej. Istniejąca sieć kanalizacyjna w dorzeczu Parsęty jest wyeksploatowana i nieszczelna, powoduje to przedostawanie się: z jednej strony: zanieczyszczeń do gruntu i wód, z drugiej zaś w czasie wzmożonych opadów atmosferycznych (i roztopów) wody opadowe przedostają się do tej sieci i powodują bardzo negatywne skutki w pracy istniejących oczyszczalni ścieków, do których odprowadzane są te ścieki.

W wyniku przeprowadzonych inwestycji nastąpi 3-krotny spadek odprowadzanego do środowiska ładunku zanieczyszczeń. Teraz dostęp do sieci wodociągowej ma 237,5 tys. mieszkańców, a za 2 lata woda z sieci będzie dostępna dla blisko 246 tysięcy.

Natomiast w istniejących sieciach wodociągowych pojawi się woda lepszej jakości i będzie spełniać europejskie normy. Zredukowane  zostaną również straty wody spowodowane nieszczelnością istniejącej sieci, a jej dostawa będzie bardziej niezawodna, dzięki zastosowaniu w budowie systemu pierścieniowego (woda, w przypadku awarii sieci  będzie mogła płynąć do odbiorców z  innego kierunku).

Wartość tego projektu oszacowano wstępnie na blisko 180 mln euro, ale z powodu wzrostu cen usług w ostatnim czasie koszty tej inwestycji oblicza się teraz na  250,5 mln euro, dlatego  podjęto działania  w celu pozyskania dodatkowych środków. 


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj