„Generator Koncepcji Ekologicznych – GEKON” to najnowszy program polskiego rządu, mający na celu wsparcie finansowe konsorcjów naukowo-przemysłowych w obszarze poszukiwania i wdrożenia technologii przyjaznych środowisku.

W piątek podczas konferencji w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), ogłoszono jego powstanie, na mocy porozumienia pomiędzy NFOŚiGW oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

Program kierowany jest do konsorcjów naukowo-przemysłowych działających w obszarze ekoinnowacji. Dofinansowanie w jego ramach obejmie takie pola, jak: efektywność energetyczna i magazynowanie energii, ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód, pozyskiwanie energii z czystych źródeł oraz środowiskowe aspekty wydobycia gazu niekonwencjonalnego. Beneficjenci programu otrzymają wsparcie finansowe, które mogą przeznaczyć m.in. na: opracowanie planu projektu, zakup maszyn niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, czy nabycie patentów i licencji. Na przeprowadzenie GEKONa, który potrwa do 2016 r., obie instytucje przeznaczyły po 200 milionów złotych.

źródło: MŚ

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj