Prawie 14 mln złotych zainwestują w bieżącym roku Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie w modernizację sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

– To kolejny rok inwestowania w dalszą poprawę  infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Koszalina. Dla mieszkańców inwestycje choć niewidoczne przynoszą jednak wymierne efekty: stale zmniejszającą się ilość awarii wodociągowych i poprawę jakości naszych usług – wyjaśnia Janusz Łodziewski, prezes MWiK w Koszalinie.

W bieżącym roku jedną z największych inwestycji będzie wymiana wodociągu z przyłączami przy ul. Gdańskiej (1 km, wartość prac 1,6 mln złotych). Inwestycja jest ważna m.in. ze względu na planowane rozpoczęcie prac związanych z budową aquaparku. Wymieniony zostanie również 300 metrowy odcinek wodociągu przy Monte Cassino. Inwestycje obejmą również kanalizację sanitarną (prawie 2 mln złotych): nowe kanały sanitarne otrzyma infrastruktura ul. Zacisze (350 metrów) oraz ul. Słowiańskiej (1200 metrów). Część prac będzie realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, prowadzonego wspólnie przez miasto i MWiK (kanał sanitarny przy ul. Moniuszki (550 metrów), Kaszubskiej (350 metrów) oraz Jana z Kolna (600 metrów).

W bieżącym roku modernizacji poddana zostanie również kanalizacja deszczowa: odtworzony ma zostać kolektor kanalizacji deszczowej ul. Rodła (820 metrów) oraz kanał deszczowy ul. Słowiańskiej  (1193 metry).

W tym roku Zarząd MWiK przeznaczył  również 4 mln złotych na przedsięwzięcia rozwojowe. Z tej kwoty najwięcej (1,1 mln złotych) pochłonie budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej po lewej stronie ulicy Holenderskiej na osiedlu Unii Europejskiej, budowa sieci wod-kan przy ul. Chałubińskiego – Leśnej, budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i kanalizacji deszczowej przy ul. Dąbrowskiego, budowa sieci wod-kan w rejonie ulic Traugutta – Moniuszki, budowa sieci wod-kan w osiedlu Wilkowo, budowa sieci wod-kan w ul. Lnianej i i Różanej. W 2011 roku opracowana zostanie również b. ważna dokumentacja na budowę sieci kanalizacji sanitarnej (I etap) jako przyszłe  uzbrojenie Raduszki (docelowa wartość inwestycji wyniesie około 13 mln złotych) dokumentacja na budowę sieci wod-kan w rejonie ulicy Prostej, dokumentacja na budowę sieci wodociągowej łączącej osiedle UE z osiedlem Jamno.

Z kolei prawie 1,4  mln złotych Spółka wyda na budowę węzła utylizacji osadów ściekowych powstających w Oczyszczalni Ścieków w Jamnie. Ta inwestycja to część budowy najnowocześniejszego zakładu przetwarzania osadów ściekowych, na budowę którego MWiK stara się pożyczkę  z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przypomnijmy bowiem, że Spółka prowadzi bardzo ważny projekt związany z ochroną środowiska – „Gospodarowanie odpadami komunalnymi – zagospodarowanie osadów pościekowych”. Jego efektem będzie zagospodarowanie 16 tysięcy ton odpadów pościekowych wytwarzanych w ciągu roku przez mieszkańców Koszalina (w tym Jamna), Mścic, Świeszyna.  W zeszłym roku MWiK  zakończyła realizację I etapu  przedsięwzięcia (budowa hali osadowej o powierzchni zabudowy 5224 metrów kwadratowych, wybudowanej nakładem 3 mln 800 tysięcy złotych). Teraz planowane są dalsze prace – To bardzo duża inwestycja naszej firmy, którą podzieliliśmy na dwa etapy: pierwszy to hala, drugi suszarnia osadów. Całkowity koszt inwestycji sięgnie ponad 34 mln złotych. Pozwoli to na kompleksową gospodarkę odpadami jakimi są osady na naszym terenie – wyjaśnia prezes Janusz Łodziewski.   

Wodociągi współfinansują ponadto zadania prowadzone przez Zarząd Dróg Miejskich. W tym roku partycypują w kwocie 500 tysięcy złotych przy wymianie wodociągów z przyłączami ulicy Gnieźnieńskiej (I i II etap) oraz wymianie wodociągu z przyłączami w ul. Kretomińskiej. 


 

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj