W Oławie wybudowano ponad 12 kilometrów wodociągów i zmodernizowano blisko 6 kilometrów kanalizacji.

Działa już 9 w pełni zautomatyzowanych przepompowni ścieków. W oczyszczalni ukończono prace nad nowoczesnym systemem autotermicznej tlenowej stabilizacji osadów (ATSO). Zakończono także rozbudowę ujęcia i stacji uzdatniania wody.

Nowe inwestycje to efekt projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Oława" realizowanego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wartość zadania to ponad 58 milionów złotych. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Oławie uzyskał unijne dofinansowanie w wysokości ponad 24 milionów złotych. Wsparcie WFOŚiGW we Wrocławiu wyniosło ponad 18 milionów złotych. 


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj