Zakończyły się trzy duże inwestycje prowadzone pod nadzorem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie.

Największa z nich, warta ponad 8 mln zł – Kanał Wąwolnica – rozpoczęła się w ubiegłym roku i ze względu na szeroki zakres prac, była inwestycją długoterminową.

Stare rury wodociągowe i kanalizacyjne zostały zastąpione nowymi na odcinku od byłego wiaduktu w pobliżu ul. Reja i Tetmajera do obwodnicy. Dodatkowo umieszczono kolektory kanalizacyjne umożliwiające rozbudowę sieci w przyszłości. Kompleksowe wymiany sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zrealizowano również na ul. Słowackiego oraz ul. Kasztanowej z rozszerzeniem o ul. Łanową oraz Morgową. Te dwa zadania kosztowały w sumie prawie 2,8 mln zł.

Najprawdopodobniej do końca września potrwa inwestycja na ul. Batorego. Rozwiąże ona problem odprowadzania ścieków m.in. z dzielnicy Szczakowa do płynącej nieopodal Białej Przemszy.

– Zadanie to oprócz oczywistych aspektów ekologicznych, ma umożliwić mieszkańcom podłączenie się do kanalizacji oraz poprawić system dostarczania wody – tłumaczy prezydent Jaworzna Paweł Silbert.

W ramach tego przedsięwzięcia rozpoczęto już przygotowania pod wybudowanie kolektora tłocznego biegnącego wzdłuż starej linii kolejowej oraz samej tłoczni ścieków z infrastrukturą towarzyszącą. Łącznie powstanie ponad 7 km rurociągu wraz z grawitacyjnymi kanałami ogólnospławnymi i sanitarnymi. Tłocznia będzie wyposażona m.in. w aparaturę do niwelowania ewentualnych przykrych zapachów. Koszt zadania to ponad 10 mln zł.

W najbliższym miesiącu rozpoczną się także zbrojenia działek przy ul. Chełmońskiego w podstawową infrastrukturę techniczną. Przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie właściwej obsługi nieruchomości zarządzanych przez Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

– Na obszarze inwestycji zostanie wybudowany rurociąg uliczny wraz z przyłączami i zabudową hydrantową, jak również podłączenie nowo powstałego osiedla domków jednorodzinnych do czynnej sieci kanalizacyjnej. Wykonawca zadania ma czas do połowy października na realizacje inwestycji wartej 87 tys. zł. – zapowiada Sławomir Grucel, rzecznik MPWiK.

Jeszcze w tym roku ma się zakończyć półtora milionowa inwestycja związana z modernizacją sieci wodociągowej w Byczynie oraz warta 670 tys. zł wymiana sieci kanalizacyjnej w osiedlu Podłęże. W ramach pierwszego etapu prac na ul. Gwardzistów przystąpiono do wymiany przyłączy wodociągowych na prywatnych posesjach. Remont na ul. Towarowej konieczny jest ze względu na szkodami powstałe w wyniku eksploatacji górniczej na tym terenie oraz tymi, które spowodowały posadzone tam drzewa.

źródło: jaworzno.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj