Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Saniko we Włocławku otrzymało certyfikat ISO. Spółka wdrażała Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem w latach 2005-2006. Certyfikat ISO potwierdza wysoką jakość usług Saniko w zakresie wywozu i zagospodarowywania odpadów komunalnych, selektywnej zbiórki śmieci, wynajmu pojemników i kontenerów na odpady oraz w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg.


źródło: "Nowości" z 22.12.2006

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj