Inteligentna sieć energetyczna, czyli smart grid (SG), to pojęcie, które zakorzeniło się już we współczesnej energetyce. Istnieje sporo szczegółowych definicji, jednakże generalnie chodzi o sieć elektroenergetyczną, której działanie polega na korelacji wielu różnych techniki i technologii energetycznych.

Definiując smart grid, należy wziąć pod uwagę, że chodzi o sieć inną od tej, która była budowana przed masowym wdrożeniem środków łączności i systemów komputerowych.

Europejska Grupa Zadaniowa ds. Inteligentnych Sieci definiuje SG jako sieci elektroenergetyczne, które są w stanie efektywnie integrować zachowanie i działanie wszystkich podłączonych do nich użytkowników – wytwórców, konsumentów i użytkowników – a celem jest stworzenie oszczędnego pod względem gospodarczym i zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju systemu energetycznego, charakteryzującego się niskim poziomem strat oraz wysoką jakością i bezpieczeństwem dostaw. (…)

Dalsza część artykułu dostępna jest w serwisie E-czytelnia.

E-czytelnia

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj