W Warszawie, z początkiem stycznia br., zaczął obowiązywać trzeci ze standardów, które mają pomóc chronić miejską roślinność. Przyjęty zarządzeniem prezydenta m.st. Warszawy dokument dotyczy postępowania z zielenią podczas realizacji zadań inwestycyjnych. Nowe wytyczne mają zapobiegać m.in. niszczeniu drzew i innej roślinności, w skutek stosowania nieprawidłowych działań ochronnych lub ich braku.

W dokumencie pn. Standard ochrony zieleni w procesach inwestycyjnych na terenie m.st. Warszawy, określono szereg zasad dotyczących zabezpieczania zieleni podczas prac budowlanych, reguł pielęgnacji zieleni w trakcie i po zakończeniu inwestycji, a także parametrów, które muszą spełniać rośliny przeznaczone do nasadzenia.

Szczegółowe informacje i przykłady

Osoby zajmujące się zielenią, a także potencjalni realizatorzy inwestycji na obszarach, na których występuje zieleń, w nowym standardzie znajdą również precyzyjne wskazówki dotyczące inwentaryzacji zieleni wraz z jej waloryzacją, projektowania inwestycji w zakresach gospodarki zielenią istniejącą, tworzenia projektów zabezpieczenia zieleni podczas robót budowlanych, rozwiązań projektowych i technologii chroniących zieleń wraz z przykładami działań minimalizujących kolizje z korzeniami roślin i poprawiających warunki siedliskowe.

W nowym standardzie ujęto też informacje o tym jak przygotować operat pielęgnacyjny zieleni adaptowanej, przesadzonej i nowo posadzonej, czy też projekt nasadzeń kompensacyjnych.

SOZ, korony drzew i grunty

Inne ważne informacje i wskazówki dotyczą tworzenia Strefy Ochrony Zieleni (SOZ), zasad ochrony koron drzew, zabezpieczania gruntów, pielęgnacji zieleni w trakcie robót budowlanych i po ich zakończeniu. Fachowcy znajdą tam także wytyczne dotyczące ochrony gatunkowej roślin.

Zieleń narażona na zniszczenia

– Dbałość o zieleń to jeden z naszych priorytetów – mówi Magdalena Młochowska, dyrektor koordynator ds. zielonej Warszawy. – Wiemy, jak bardzo roślinność może być narażona na negatywne czynniki, zwłaszcza podczas prac budowlanych. Dlatego stworzyliśmy dokument, który wskaże w jaki sposób zabezpieczyć ją przed tymi czynnikami oraz w jaki sposób ją pielęgnować, by przetrwała również po zakończeniu inwestycji – dodaje Magdalena Młochowska,

Warto też wiedzieć, że nowy stołeczny standard wskazuje nie tylko jak dbać o drzewa, ale także o krzewy, byliny czy trawniki. W dokumencie znajdują się przykłady rozwiązań, które mogą pomóc w ochronie roślinności – np. dotyczące stosowania tuneli dla korzeni czy punktowych fundamentów. Standard przypomina również o tym, jak dbać o dzikie zwierzęta objęte ochroną gatunkową.

Trzeci z siedmiu dokumentów

Powyższy Standard obowiązuje od 1 stycznia 2023 r. Na obecnym etapie dotyczy on kompetencji Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, a od przyszłego roku będzie obowiązywał także biura Urzędu i jednostki organizacyjne m.st. Warszawy oraz dzielnice. Standard może tez być stosowany jako dobre praktyki przez inwestorów prywatnych.

Standard ochrony zieleni w procesach inwestycyjnych na terenie m.st. Warszawy, to trzeci z siedmiu tego rodzaju dokumentów, które docelowo obowiązywać mają w Warszawie.

Wcześniej przyjęto już standard regulujący zasady kształtowania zieleni w Warszawie, a także stołeczną Kartę Praw Drzew. W fazie przygotowania do wdrożenia są kolejne dokumenty.

 

Czytaj więcej

Skomentuj