Redakcja miesięcznika „Przegląd Komunalny” oraz Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zapraszają do udziału w otwartej debacie pt. „Opłata wodno-odpadowa – szanse i zagrożenia”. Spotkanie odbędzie się dziś podczas targów POLEKO 2012.

„Rewolucja odpadowa” przewiduje, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobieraną od właścicieli nieruchomości zamieszkanych, będzie można kształtować i rozliczać m.in. w oparciu o ilość zużytej wody. Jednak decyzja o zastosowaniu tej metody, choćby w obliczu spodziewanego sprzeciwu i niezrozumienia jej idei ze strony mieszkańców, nie jest łatwa. Metoda ta, podobnie jak pozostałe przewidziane przez ustawodawcę, ma zarówno zalety, jak i wady, które pozwalają rokować związane z jej wyborem nadzieje oraz spodziewać się określonych zagrożeń dla wdrażanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Będą one stanowiły temat dyskusji, jaka odbędzie się podczas zbliżających się Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO w Poznaniu.

Jest to już drugie spotkanie organizowane przez redakcję i Katedrę, poświecone tej problematyce. Pierwsze odbyło się na początku października br. w Katowicach (dzięki uprzejmości Urzędu Miasta Katowice – w jego siedzibie) i miało charakter zamknięty – dyskusja prowadzona była w wąskim gronie. Tym razem debata będzie miała charakter otwarty, tzn. że do wsłuchiwania się w argumentację panelistów i do komentowania zapraszamy wszystkie zainteresowane tą problematyką osoby.

Spotkanie odbędzie się 21 listopada br. o godz. 14:30 w pawilonie 5 w sektorze F (salka Forum Recyklingu) na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj