Pod Miliczem w miejscowości Wałkowa powstaje sad ze starymi, tradycyjnymi odmianami jabłoni. Jakub Lebel, Piękna z Boscoop, Grochówka, Manks Kuchenapfel to nazwy zagrożonych wyginięciem gatunków drzew.

Dzięki wsparciu udzielonemu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Towarzystwo pro Natura udało się już przygotować teren oraz nasadzić 240 sadzonek tradycyjnych odmian jabłoni, pochodzących z Doliny Baryczy. Jesienią Fundacja EkoRozwoju, która realizuje ten projekt, posadzi kolejne drzewka. W ten sposób powstanie kolekcja obejmująca zarówno zidentyfikowane stare odmiany jabłoni, jak i nienazwane jeszcze, ale uprawiane od dziesiątków lat na tych terenach. Nasadzenia w sadzie są częścią programu czynnej ochrony alei i tradycyjnych odmian drzew owocowych jako elementów tradycyjnego przyrodniczo-kulturowego krajobrazu Doliny Baryczy.

Kolekcja utworzona we współpracy z Kazimierzem Pochodyłą, lokalnym sadownikiem oraz specjalistami z Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN w Powsinie pod Warszawą, służyć będzie jako ochronna pula genetyczna mogąca być źródłem zrazów dla potrzeb nowych sadzonek oraz celom dydaktyczno-edukacyjnym. Celem Fundacji EkoRozwoju jest również przywrócenie w społecznościach zamieszkujących Dolinę Baryczy zwyczaju sadzenia tradycyjnych odmian drzew owocowych, jako mechanizmu utrzymania bioróżnorodności oraz charakterystycznych elementów krajobrazu.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

źródło: WFOŚiGW we Wrocławiu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj