Ministerstwo Środowiska opublikowało na swoich stronach internetowych „Wytyczne sporządzania przeglądów ekologicznych składowisk odpadów”.

Autorem opracowania jest dr inż. Piotr Manczarski  z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Publikacja zamówiona przez resort środowiska została sfinansowana ze środków VPI EFP Phare.

Opracowanie jest dostępne pod adresem:

http://www.mos.gov.pl/odpady/metody_gospodarowania/skladowanie_odpadow/Wytyczne_przygotowania_PE_skladowisk_www.pdf

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj