Uciążliwości odorowe to temat, który stanowi duże wyzwanie dla przedsiębiorców, prowadzących instalacje związane z ochroną środowiska, z gospodarką wodno-ściekową czy odpadową. Przykre zapachy budzą też od wielu lat duże zainteresowanie wśród mieszkańców, którzy sąsiadują z instalacjami emitującymi przykre zapachy. O tym jak skutecznie zwalczać odory porozmawiamy na konferencji zorganizowanej w formule on-line 26 kwietnia.

Konferencję, pt. „Zapobieganie i eliminacja odorów”, organizuje redakcja miesięcznika „Przegląd Komunalny” wydawanego przez firmę Abrys przy współpracy z dr hab. inż. Izabelą Sówką, prof. uczelni, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska.

Główne zagadnienia

Jak definiować odór? Czym są substancje złowonne emitowane są do atmosfery i jak najskuteczniej ograniczać ich uciążliwość? Jak oznaczyć stężenie zapachu? Jaka jest rola organów administracji publicznej przy zwalczaniu tego typu uciążliwości? O tym wszystkim będziemy dyskutować podczas konferencji.

Poznamy też m.in. metody instrumentalne stosowane w pomiarach odorów. Na konferencji zaprezentowane zostaną też doświadczenia płynące z przedsiębiorstw komunalnych dotyczące przeciwdziałania uciążliwości zapachowej, a także sposoby skutecznego łagodzenia konfliktów z mieszkańcami narażonymi na przykre zapachy.

Odbiorcy konferencji

Spotkanie on-line skierowana jest do wszystkich, którzy na co dzień związani są z zarządzaniem, monitorowaniem i kontrolą procesów realizowanych w kompostowniach odpadów, na składowisku odpadów komunalnych, biogazowniach, oczyszczalniach ścieków, ubojniach i innych obiektach gdzie występuje problem uciążliwości zapachowych. W spotkaniu weźmie też udział środowisko naukowe, przedstawiciele jednostek administracji publicznej oraz przedstawicie branży komunalnej i przedsiębiorcy.

Więcej informacji znajduje się na stronie odory.abrys.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj