Czy inwestycje w gospodarce odpadami komunalnymi służą gospodarce o obiegu zamkniętym? Ile wysiłku należy włożyć, by powstał wartościowy kompost? Jak wielkim problemem dla instalacji są trafiające z komunalnymi odpadami popioły z palenisk przydomowych?

Nad tymi, i nie tylko, zagadnieniami będziemy się zastanawiać podczas XXI Konferencji „Kompleksowa gospodarka odpadami” od 5 do 7 września w Janowie Podlaskim.

W imieniu organizatora firmy Abrys Sandra Kokocińska zapewnia, że odpowiedzi na powyższe pytania i wiele innych uzyskamy od wybitnych specjalistów, technologów i zarządzających przedsiębiorstwami, których zaproszono do współpracy. Przy czym dodaje, że nie zabraknie również głosu kadry naukowej i wybitnych postaci świata nauki w branży odpadowej.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

(Nie)znane ilości odpadów a potrzeba inwestycji

Wprowadzenie jednolitego systemu selektywnej zbiórki odpadów ma na celu zwiększenie poziomu recyklingu, w tym recyklingu organicznego selektywnie zbieranych bioodpadów.

-Bioodpady są ilościowo najważniejszym surowcem występującym w odpadach komunalnych – zauważa Emilia den Boer z Politechniki Wrocławskiej. Dodając, że przyszłe cele w zakresie gospodarowania odpadami ulegającymi biodegradacji wynikać będą z projektowanych przepisów gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), które w latach 2020-2030 przewidują znaczący wzrost poziomów recyklingu odpadów komunalnych (do 65%, względnie 70% ich całkowitej masy) i drastyczne ograniczenie składowania odpadów komunalnych (do 10% masy odpadów komunalnych).

Z tym wiąże się realizacja inwestycji i ich zasadność, którą należy rozważać poprzez możliwości realizację przez nie celów GOZ dostosowanych do ilości wytwarzanych odpadów przy jednoczesnym uwzględnieniu kosztów tych inwestycji.

Nasuwa się jednak pytanie, czy znamy ilości powstających odpadów komunalnych w Polsce. – Dla właściwego zaplanowania i zarządzania systemem gospodarki odpadami komunalnymi niezbędne są wiarygodne dane o ilość i rodzaju wytwarzanych odpadów komunalnych – mówi prelegentka konferencji dr inż. Agnieszka Ciechelska z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

– A tymczasem w Polsce –  zauważa Agnieszka Ciechelska – oficjalne dane wydają się być zaniżone. Wynika z nich bowiem, że ilość odpadów wytworzonych sukcesywnie spada, mimo rosnącego PKB (rzędu 3-4 proc. rocznie) i przy nieznacznym spadku ilości ludności (od 2010 r. liczba ludności w Polsce spadła o około 100 tys.).

Problemów nie brakuje, dlatego tak istotne jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniami skutecznych rozwiązań w gospodarce odpadami. Podczas konferencji Piotr Zieliński, kierownik z Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych z Tarnowa opowie ile wysiłku i pracy należy włożyć, by powstał z odpadów wartościowy kompost.

Za to koszty zagospodarowania odpadów powstałych z procesu przetwarzania stabilizatu w ZZO Marszów przybliży jej prezes Jacek Połomka.

Sprzedaż surowców wtórnych

Jedną z przeszkód napotykanych przez przedsiębiorców zajmujących się wykorzystaniem surowców wtórnych, w tym recyklingiem odpadów, jest niepewność co do ich jakości. Z powodu braku norm unijnych trudno jest ustalić poziomy zanieczyszczeń lub przydatności do recyklingu wysokiej jakości (np. w przypadku tworzyw sztucznych).

Dlatego tak istotna jest wiedza co do wymagań recyklerów odnośnie jakości surowców wtórnych, które podczas sesji “Giełda surowców wtórnych. Praktyczne rozwiązania dla zbiórki i sprzedaż odpadów opakowaniowych” przybliży Szymon Dziak-Czekan, prezes Stowarzyszenia „Polski Recykling”.

Czy każdy odzyskany surowiec w RIPOK MBP w można sprzedać? Jak informuje Daniel Stawecki, wiceprezes Suez Głogów, w 2016 r. z przyjętych przeszło 2 tys. ton odpadów sprzedano prawie 1,9 tys. tony. Jak im się to udaje, a także o ważnym w tym przypadku czynniku, czyli selektywnej zbiórce odpadów opowie podczas konferencji.

Do Janowa Podlaskiego zaproszono do także Pawła Wiśniewskiego z Plastech, by wyjaśnił jak skutecznie i efektywnie korzystać z platformy sprzedaży odpadów tworzyw sztucznych.

Podczas konferencji nie mogło zabraknąć również panelu dyskusyjnego. Jedną z przewidzianych dwóch debat poprowadzi dr inż. Barbara Kozłowska z Politechniki Łódzkiej, podczas której omawiane będą zmiany systemu gospodarki odpadami po 1 lipca 2017 r.

Piotr Talaga, z-ca redaktor naczelnej „Przeglądu Komunalnego” będzie moderował przebieg dyskusji na temat problemów i ich rozwiązań związanych z popiołem w odpadach.

Podczas tegorocznej edycji konferencji przewidziano wyjazdy studyjne: do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Białej Podlaskiej i Przedsiębiorstwa Wielobranżowego “Komunalnik”.

Patronat medialny nad konferencja objęli: PortalKomunalny.pl, czasopismo „Recykling” oraz „Przegląd Komunalny”.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj