Przedstawione przez Komisję Europejską coroczne sprawozdanie dotyczące jakości wody w kąpieliskach wykazuje, że znaczna większość kąpielisk na terenie Unii Europejskiej spełniała w 2007 r. unijne normy w zakresie higieny.

Około 95 proc. nadmorskich terenów kąpielowych i 89 proc. kąpielisk nad rzekami i jeziorami jest zgodnych z obowiązkowymi normami. Sprawozdanie dostarcza milionom osób, które każdego lata odwiedzają europejskie plaże, przydatne informacje na temat jakości wody.

– Odnotowano lekką tendencję spadkową w przypadku nadmorskich terenów kąpielowych, jednak jakość wody w kąpieliskach w UE utrzymuje się na wysokim poziomie. Zachęcam państwa członkowskie do dalszych wysiłków w celu uzyskania pełnej zgodności z normami, zarówno w kąpieliskach śródlądowych, jak i przybrzeżnych. Cieszę się, że zmniejszyła się liczba kąpielisk poddanych obserwacji, które tym samym uniknęły urzędowej kontroli – mówi komisarz ds. środowiska Stavros Dimas.

Każdego roku państwa członkowskie są zobowiązane do sporządzenia sprawozdania dotyczącego jakości przybrzeżnych i śródlądowych terenów kąpielowych znajdujących się na ich terytorium. Tereny kąpielowe to obszary, gdzie kąpiel jest wyraźnie dozwolona lub gdzie kąpiel jest tradycyjnie praktykowana przez dużą liczbę kąpiących się i nie jest zabroniona. W 2007 r. monitorowano 21 368 terenów kąpielowych, co stanowi nieznaczny wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. 14 551 z nich znajdowało się na terenach nadmorskich, a 6 749 z nich to kąpieliska śródlądowe.  

W celu określenia ich jakości woda pochodząca z kąpieliska jest badana pod względem zgodności z szeregiem wskaźników fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych, dla których dyrektywa dotycząca wody w kąpieliskach ustanawia wartości obowiązkowe. Państwa członkowskie muszą przestrzegać wartości obowiązkowych, ale mogą przyjąć bardziej surowe normy i niewiążące wartości zalecane.

W 2006 r. zostały przyjęte nowe przepisy dotyczące wody w kąpieliskach w celu zapewnienia spójności z pozostałym prawodawstwem UE dotyczącym wody, a w szczególności z ramową dyrektywą wodną. Uaktualnione zostały wskaźniki i przepisy dotyczące monitorowania zgodnie z najnowszym stanem wiedzy naukowej, oraz położono większy nacisk na potrzebę informowania społeczeństwa o jakości wody w kąpieliskach. Państwa członkowskie miały dokonać transpozycji przepisów dyrektywy do prawa krajowego do marca 2008 r., lecz na pełne jej wdrożenie mają czas do 2015 r. Luksemburg postanowił zastosować przepisy dyrektywy już w sezonie kąpielowym 2007.

źródło: Komisja Europejska

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj