Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina, oraz prezesi sześciu spółek komunalnych podpisali list intencyjny dotyczący zaprojektowania i wybudowania połączenia kablowego pomiędzy spółkami miejskimi. Dzielić się ma ona energią produkowaną m.in. w Wielkopolskim Centrum Recyklingu

– To kolejny krok w dążeniu do założonego celu – tańszej energii w naszej gminie. Już produkujemy energię elektryczną ale chcemy, żeby było jej znacznie więcej. Wszystko z pożytkiem dla mieszkańców korzystających z usług realizowanych przez gminne instytucje  – mówił w trakcie spotkania burmistrz Adam Pawlicki.

Tańszy prąd

– Teraz w dobie kryzysu gospodarczo energetycznego jest to niezmiernie ważne zadanie, ceny prądu wpływają na koszt życia mieszkańców, droższy prąd oznacza podwyżki w każdej dziedzinie gospodarki. My już teraz chcemy łagodzić tego skutki – kontynuował burmistrz Pawlicki.

Podpisany list intencyjny dotyczy przede wszystkim podjęcia prac przy zaprojektowaniu i wybudowaniu połączeń kablowych pomiędzy spółkami, w szczególności pomiędzy

  • Wielkopolskie Centrum Recyklingu i Jarocin Sport;
  • Jarocin Sport i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie;
  • Jarocin Sport i Zakład Usług Komunalnych Sp.. w Jarocinie (ZUK);
  • ZUK i Stacja Uzdatniania Wody.

W ramach przedsięwzięcia planuje się również budowę magazynów energii, farm fotowoltaicznych oraz stacji transformatorowych.

Klaster energii

– Podjęte działania dotyczą Klastra Energia Jarocin, którego rozwój ma w przyszłości doprowadzić do osiągnięcia samowystarczalności energetycznej sektora komunalnego oraz jednostek podległych gminie Jarocin – czytamy w komunikacie Urzędu Gminy Jarocin.

Osiągnięcie powyższego celu realizowane będzie m.in. poprzez rozbudowę istniejących i nowych odnawialnych źródeł energii oraz sieci dystrybucyjnej pomiędzy kluczowymi odbiorcami i producentami energii elektrycznej.

Działania te mają zapewnić poprawę jakości zasilania, zwiększyć lokalne bezpieczeństwo energetyczne  oraz doprowadzić do uzyskania określonego efektu ekonomicznego poprzez tańsze zaopatrzenie w energię elektryczną gminy.

Własna energia w Jarocinie to także efekt wieloletnich zabiegów działającego w tym mieście Wielkopolskiego Centrum Recyklingu. Ta instalacja komunalna w 2020 roku osiągnęła samowystarczalność energetyczną, zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną czerpie z tej, którą sam wyprodukuje w zespole kogeneracyjnym oraz z instalacji fotowoltaicznej. W 2021 roku spółka wyprodukowała o 393,5 MWh więcej energii niż zużyła.

 

Czytaj więcej

Skomentuj