1 / 8

Wielkopolskie Centrum Recyklingu w Jarocinie już w przyszłym roku będzie samowystarczalne energetycznie dzięki dwóm zbiornikom do magazynowania biogazu.

Jeszcze w tym roku na terenie Zakładu Gospodarowania Odpadami Wielkopolskiego Centrum Recyklingu w Jarocinie powstanie drugi zbiornik do magazynowania biogazu. Dzięki nim zakład będzie mógł magazynować biogaz w nocy, gdy zapotrzebowanie na energię elektryczną jest minimalne, a następnie produkować z niego prąd w godzinach największego zapotrzebowania na energię, czyli w czasie pracy zakładu. Ma to w jeszcze większym stopniu zredukować koszty zakupu energii elektrycznej i cieplnej dla przedsiębiorstwa.

– Dzięki takim inwestycjom jak ta możemy pochwalić się, że region, który obsługuje Jarocin, ma jedną z najniższych – o ile nie najniższą – cenę zagospodarowania odpadów wśród wszystkich RIPOK-ów znajdujących się na terenie Wielkopolski – podkreśla burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki.

Budowa drugiego zbiornika na biogaz, której koszt to ponad pół mln zł, jest jednym z działań spółki, które mają zapewnić jej samowystarczalność energetyczną.

– Drugi zbiornik na biogaz zapewni jeszcze bardziej optymalne gromadzenie, a później spalanie biogazu w kogeneratorze, tak aby uzyskiwać energię elektryczną w tych dniach lub ich częściach, gdy energia jest nam najbardziej potrzebna lub wtedy, gdy będziemy mogli z jej sprzedaży uzyskać jak najlepsze ceny – mówi Witosław Gibasiewicz, prezes ZGO i dodaje: Właśnie kończymy obliczenia z lipca i będzie to prawdopodobnie pierwszy miesiąc, w którym per saldo spółka więcej wyprodukuje i sprzeda energii niż jej zakupi. Myślę, że samowystarczalność energetyczną w sposób pełny osiągniemy w przyszłym roku – po realizacji kolejnych inwestycji.

Czytaj więcej

Skomentuj