MPWiK w Jaworznie złożył do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wniosek o dofinansowanie II Fazy Projektu kanalizacyjnego.

Wodociągi starają się o pozyskanie środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Planowana wartość drugiej części Projektu Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzno szacowana jest na blisko 50 mln zł. W jej głównym zakresie znajdą się roboty oraz inwestycje związane z modernizacją Oczyszczalni Jeleń Dąb, budową kanalizacji sanitarnej dla osiedla Warpie oraz osiedla Bory – wyjaśnia Sławomir Grucel z MPWiK.

Eko lokator Toruń

Wniosek musi teraz przejść długą drogę urzędową, kontrolę formalną i merytoryczną, dzięki czemu o jego ewentualnych i oficjalnych wynikach dowiemy się za kilkanaście miesięcy. Termin rozstrzygnięcia konkursów uzależniony jest, bowiem od Komisji Europejskiej.

Pierwsza część jaworznickiego projektu kanalizacyjnego jest obecnie realizowana. Roboty budowlane prowadzone są w czterech dzielnicach: Długoszynie, Górze Piasku, Ciężkowicach i Pieczyskach. Ich zaawansowanie szacuje się na ok. 35%. Dzięki tym działaniom do końca 2013 r. w Jaworznie powstanie 86 km kanalizacji oraz Stacja Uzdatniania Wody PIASKOWNIA, a blisko 13 tysięcy mieszkańców zyska możliwość podłączenia do sieci sanitarnej.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj