Pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie oraz Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego pracują nad stworzeniem Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT).

Obecnie mapa działa już na obszarze 8 tysięcy hektarów. Pierwsza część opracowania objęła: Jeleń, Byczynę, Cezarówkę, Bory, Starą Hutę, Dąbrowę Narodową, Łubowiec oraz część Śródmieścia. Łącznie zewidencjonowano już 550 km sieci wodociągowej oraz 342 km sieci kanalizacyjnej.

W tej chwili trwają prace nad stworzeniem drugiej części mapy, która obejmie pozostałą część miasta. Cały proces oparty jest na dokładnym wertowaniu map zasadniczych i wykonaniu licznych pomiarów w terenie. Wykonanie tych prac jest konieczne dla lepszej orientacji i realizacji obecnych i przyszłych inwestycji oraz użyteczności dla samych mieszkańców.

Jest to mapa cyfrowa, która będzie stanowić kompendium wiedzy na temat przebiegu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście. Sama mapa oraz przystosowany do tego specjalny program komputerowy pozwoli na każdorazowy dostęp do zaktualizowanych informacji dotyczących urządzeń przesyłowych oraz na pozyskanie wiadomości, z czego dany odcinek sieci został wykonany, jaką posiada długość, średnicę oraz jak przebiega pod ziemią i czy jest obecnie w eksploatacji.

Mapa jest już obsługiwana przez jednoosobowe stanowisko w firmie wodociągowej. Dodatkowo geodeci zyskują pewność, że pracują na aktualnych mapach przeznaczonych do celów projektowych, a wodociągi dodatkowe źródło informacji wykorzystywanej, na co dzień oraz w sytuacjach awaryjnych.

Drugi etap tworzenia Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu dla miasta Jaworzno obejmuje Ciężkowice, Długoszyn, Dobrą, Niedzielska, Pieczyska, Szczakową oraz część dzielnicy Śródmieście. Łącznie zostanie zewidencjonowanych 400 km sieci wodociągowej i 100 km sieci kanalizacyjnej. Termin zakończenia zadania szacowany jest na koniec kwietnia 2009 r.

źródło: mpwik.jaworzno.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj