Już wkrótce w Jaworznie rozpocznie się pierwszy etap budowy nowej kanalizacji. To największa od kilkudziesięciu lat miejska inwestycja, której całkowita wartość wyniesie 206 mln zł. Na realizację tego przedsięwzięcia miasto pozyskało z Unii Europejskiej aż 110 mln zł dofinansowania.

Celem pierwszej fazy modernizacji i rozbudowy systemu kanalizacyjnego Jaworzna jest poprawa stanu środowiska naturalnego oraz dostosowanie standardów ochrony środowiska do wymagań Unii Europejskiej. Gdyby miasto nie podjęło się budowy kanalizacji zostałoby obciążone dużymi karami finansowymi. Jednak to nie wszystko.

 – Nowa kanalizacja to przede wszystkim komfort, wygoda i zdrowie mieszkańców. Ta inwestycja przyczyni się do rozwoju i wzrostu atrakcyjności Jaworzna – mówi Paweł Silbert, prezydent Jaworzna.

Budowa nowej kanalizacji to priorytet dla miasta. Dlatego Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji rozpoczęło prace nad projektem już kilka lat temu, w 2007 roku. Realizacja inwestycji została podzielona na dwie fazy. Każda z wymienionych faz zawiera kilka mniejszych kontraktów. Dotychczas zrealizowano Kontrakt nr 1 obejmujący przerzut ścieków ze zlewni Szczakowa do zlewni oczyszczalni Dąb wraz z budynkiem tłoczni ścieków. Wybrano też firmę, która zajmuje się promocją inwestycji.

– Aktualnie trwają prace związane z wyłonieniem wykonawców kolejnych kontraktów obejmujących m.in. budowę kanalizacji w osiedlach Góra Piasku, Długoszyn, Ciężkowice, w części osiedla Pieczyska oraz budowę Stacji Uzdatniania Wody na ujęciu "Piaskownia". Prace budowlane rozpoczną się w drugiej połowie 2011 roku, a ich zakończenie planowane jest na koniec 2013 roku – wyjaśnia Józef Natonek, prezes MPWiK.

Łącznie w ramach pierwszej fazy powstanie 86 km kanalizacji oraz 14 tłoczni i przepompowni.

Tak ogromny projekt nie miałby szans na realizację bez wsparcia Unii Europejskiej. 10 września 2010 roku podpisano umowę na dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na tej podstawie Jaworzno dostało 110 mln zł z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, co stanowi 53 proc. kosztów całkowitych projektu.

źródło: jaworzno.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj