Ruszyły pierwsze prace kanalizacyjne w ramach unijnego Projektu “Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzno – faza I”.

Projekt to jedna z większych inwestycji rozpoczynających się na terenie miasta. Jej koszt to ponad 206 mln zł brutto, z czego 110 mln zł stanowi dotacja z Funduszu Spójności.

W efekcie realizowanego przedsięwzięcia, w czterech osiedlach naszego miasta: Górze Piasku, Długoszynie, Pieczyskach i Ciężkowicach, powstanie 86 km kanalizacji, ponad 4 km sieci wodociągowej, 14 tłoczni i przepompowni, a także Stacja Uzdatniania Wody SUW „Piaskownia”.

Dzięki temu blisko 13 tys. mieszkańców zyska możliwość wygodnego korzystania z sieci kanalizacyjnej, co będzie wiązało się z likwidację uciążliwych i często nieszczelnych szamb, a to z kolei przełoży się na poprawę środowiska naturalnego oraz na jakość gleby i wód podziemnych. Jest to niezmiernie ważne dla obecnych i przyszłych pokoleń jaworznian.

Więcej na temat Projektu oraz prowadzonych prac można dowiedzieć się na stronie www.kanalizacja.jaworzno.pl

źródło: jaworzno.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj