Już wkrótce rozpoczną się roboty kanalizacyjne w pierwszej z czterech dzielnic objętych unijnym projektem “Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza I”.

Projekt ten to jedna z największych inwestycji w historii miasta, dzięki której w Jaworznie powstanie 86 km kanalizacji, 4 km sieci wodociągowej, 14 tłoczni i przepompowni oraz stacja uzdatniania wody, a z nowej infrastruktury korzystać będzie ok. 13 tys. mieszkańców.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie przekazało już wykonawcy dokumentację projektową oraz dziennik budowy dla dzielnic Ciężkowice i Pieczyska. Tym samym konsorcjum firm INSBUD z Tarnowa i WOLIMEX z Limanowej, z którymi 25 sierpnia zawarta została umowa na budowę kanalizacji sanitarnej, przekazano oficjalnie teren budowy.

– Łącznie w Pieczyskach i Ciężkowicach powstanie 50 km kanalizacji oraz 8 przepompowni. Wartość prac zakontraktowanych w ramach inwestycji realizowanej w latach 2011 – 2014 opiewa na kwotę 50 mln zł brutto – wyjaśnia Rafał Kiljanek, Pełnomocnik Projektu.

Wraz z przystąpieniem do prac w Ciężkowicach i Pieczyskach planowane są spotkania informacyjne z mieszkańcami. – Na spotkaniu postaramy się przybliżyć mieszkańcom kwestie związane z pracami rozpoczynającymi się w osiedlu, harmonogramem prac, ewentualnymi utrudnieniami, a co najważniejsze, kwestie związane z technicznymi wariantami oraz możliwościami przyłączenia każdej posesji do sieci kanalizacyjnej – tłumaczy Józef Natonek, prezes MPWiK. Pierwsze spotkania planowane są w listopadzie.

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza I to jedna z największych miejskich inwestycji od kilkudziesięciu lat. W jej wyniku powstanie 86 km kanalizacji, ponad 4 km sieci wodociągowej, 14 tłoczni i przepompowni oraz Stacja Uzdatniania Wody.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (to łącznie 110 mln zł z 206,3 mln zł wartości całego projektu). Inwestycja zakłada wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej na terenie realizacji inwestycji, poprawę stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby, a także dostosowania gospodarki ściekowej Gminy Jaworzno do wymagań Polski i Unii Europejskiej.

Prace prowadzone będą w dzielnicach Góra Piasku, Długoszyn, Ciężkowice i Pieczyska. Projekt zakłada również budowę Stacji Uzdatniania Wody na ujęciu „Piaskownia” wraz z siecią wodociągów.

Więcej na www.kanalizacja.jaworzno.pl

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj