Po raz dziewiąty Jaworzno pomoże mieszkańcom w sfinansowaniu wywozu i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z wymiany pokryć dachowych i elewacji budynków.

Dotychczas z pomocy skorzystało blisko 900 jaworznian i wywieziono ponad 1900 ton azbestowych odpadów.

Z roku na rok rośnie zainteresowanie akcją. Gmina już od ośmiu lat dopłaca do wywozu i utylizacji azbestu. W 2003 i 2004 roku dofinansowanie dla mieszkańców wynosiło 50 proc. kosztów realizacji usługi, w roku 2005 – 60 proc., a począwszy od roku 2006 aż 80 proc.

Na wywóz i utylizację azbestu z budynków stanowiących własność osób fizycznych miasto przeznaczy w tym roku ćwierć miliona złotych (250 tys. zł). Wykonanie usługi odbioru oraz wywozu azbestu z budynków należących do wspólnot mieszkaniowych również nie powinno przekroczyć 250 tys. zł. Środki na cel zabezpieczono w budżecie miasta na 2011 r.

Urząd Miejski wyłonił firmę, która wywiezie odpady azbestowe pochodzące z pokryć dachowych i elewacji budynków należących do osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych, a także zlikwiduje nielegalne wysypiska azbestu z terenów gminnych. Przetargi na wykonanie tych usług wygrało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOTOP Renata Kazibudzka z Częstochowy.

– Pomoc gminy polega na jednorazowym wywozie spakowanego azbestu na składowisko odpadów niebezpiecznych i sfinansowanie tej usługi w 80 proc. – wyjaśnia zastępca prezydenta Tadeusz Kaczmarek. – Podstawą do ubiegania się o uzyskanie realizacji usługi jest przeprowadzenie wymiany pokrycia dachu, bądź elewacji budynku przez uprawnioną firmę po dokonaniu zgłoszenia w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego. Należy pamiętać, że świadczenie nie przysługuje mieszkańcom, którzy we własnym zakresie wywieźli odpady.

Każda osoba, która zechce skorzystać z usługi wywozu odpadów azbestowych, jest zobowiązana do złożenia wniosku do Prezydenta Miasta. Wnioski są przyjmowane do 15 listopada 2011 r. w Punkcie Informacyjnym w budynku głównym Urzędu Miejskiego, ul. Grunwaldzka 33, w godzinach pracy urzędu.

źródło: jaworzno.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj