2106 – dokładnie tylu właścicieli nieruchomości z Jaworzna złożyło wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki i ma szansę na dofinansowanie budowy przyłączy do kanalizacji miejskiej.

Łączna kwota dotacji, o jakie wnioskują jaworznianie, to 16,5 mln zł. Każdy z nich ma szanse uzyskać z NFOŚiGW do 45% kosztów wykonania instalacji. Większość wniosków, jakie napłynęły do MPWiK w Jaworznie, pochodzi z terenów, które objęte są obecnie realizowanym w mieście Projektem Unijnym, znalazły się pośród nich jednak również wnioski od właścicieli nieruchomości, gdzie kanalizacja już istnieje.

Sławomir Grucel z MPWiK w Jaworznie dodaje, że sporą sumę na dofinansowanie budowy przyłączy przeznaczył również prezydent miasta. Dotacja z tego źródła może wynieść nawet 50% wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 2 tys. zł. – W przypadku negatywnej decyzji NFOŚ, a z tym także niestety należy się liczyć, pozostały koszt przyłącza będzie mieszkańcom rozkładany na dogodne raty – deklaruje Grucel.

źródło: jaworzno.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj