Rozpoczęła się największa inwestycja kanalizacyjna w historii Jaworzna. 13 października na Pieczyskach ruszyły prace w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzno – faza I” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Prace w terenie rozpoczęły się dwadzieścia dni od daty przekazania terenu budowy wykonawcy tj. konsorcjum firm INSBUD z Tarnowa i WOLIMEX z Limanowej.

– W pierwszej kolejności koparki wraz z brygadami pracowników, wjechały na teren ulicy Zarzecznej, a następnie w rejon ulicy Solskiego. W najbliższych dniach prace ziemne mają rozpocząć się także w ulicy Malczewskiego i Poniatowskiego – wyjaśnia Kierownik Jednostki Realizującej Projekt Małgorzata Marszałek.

W ramach rozpoczętego kontraktu na Pieczyskach i w Ciężkowicach powstanie 50 km kanalizacji i 8 przepompowni za łączną kwotę blisko 50 mln zł brutto. Prace realizowane będą w latach 2011-2014. Całkowity koszt Projektu to 206 mln zł, z czego 110 mln zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza I to jedna z największych miejskich inwestycji od kilkudziesięciu lat. W jej wyniku powstanie 86 km kanalizacji, ponad 4 km sieci wodociągowej, 14 tłoczni i przepompowni oraz Stacja Uzdatniania Wody.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (to łącznie 110 mln zł z 206,3 mln zł wartości całego projektu). Inwestycja zakłada wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej na terenie realizacji inwestycji, poprawę stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby, a także dostosowania gospodarki ściekowej Gminy Jaworzno do wymagań Polski i Unii Europejskiej.

Prace prowadzone będą w dzielnicach Góra Piasku, Długoszyn, Ciężkowice i Pieczyska. Projekt zakłada również budowę Stacji Uzdatniania Wody na ujęciu „Piaskownia” wraz z siecią wodociągów.

źródło: jaworzno.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj