Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie radni przyjęli propozycje nowych stawek za wywóz odpadów. Opłata pobierana bedzie “od osoby”, a nie jak dotychczas – od pojemności kubła na śmieci.

Osoby segregujące odpady objęte są stawką niższą – płacić będą po 11zł. Cena dla pozostałych ustalona została na poziomie 14 zł.

Powodem zmian jest nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. To na miasta ustawodawca nałożył obowiązek zorganizowania systemu gospodarowania odpadami. Celem zmiany jest m.in. uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi czyli sprawienie, aby mniej śmieci trafiało na dzikie wysypiska.

– W ramach przyjętych rozwiązań mieszkańcy będą płacić jedną stawkę za wywóz odpadów, ustaloną w drodze uchwały Rady Miejskiej, wnosząc tę opłatę do gminy – tłumaczy Tomasz Jewuła, dyrektor Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. – Gmina będzie miała obowiązek zapewnić dobrze zorganizowaną selektywną zbiórkę odpadów, a powstające odpady będą przekazywane do miejsc gdzie zostaną odpowiednio zagospodarowanie. Mieszkańcy nie będą musieli poszukiwać najatrakcyjniejszej oferty wywozu odpadów, ponieważ będzie to obowiązkiem Gminy, która zawrze umowę z wyłonioną w ramach przetargu firmą.

W myśl nowego systemu właściciele nieruchomości będą płacić stawkę miesięczną w wysokości 14 zł od osoby. Kwota ta zmaleje do 11 zł jeśli w danym gospodarstwie prowadzona będzie selektywna zbiórka odpadów. Całkowita kwota miesięcznej opłaty będzie ustalana w oparciu o deklaracje, które mieszkańcy mają  obowiązek złożyć do 31 marca 2013 roku. Wypełniając deklaracje mieszkańcy zadecydują sami czy chcą zbierać odpady w sposób selektywny czy też nie oraz określą ile osób zamieszkuje w danym gospodarstwie domowym. Miesięczna opłata wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości na rachunek gminy, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, także termin wniesienia pierwszej opłaty za gospodarowanie odpadami upływa 31 lipca 2013 roku i obejmie okres od 1 lipca do 30 września 2013 roku.

Nowy projekt ma zapewnić większy porządek, lepszą segregację oraz mniejsze zaśmiecenie środowiska. Każda rodzina zostanie wyposażona w odpowiedni kubeł na śmieci. Jeśli jednak okaże się, że odpadów będzie więcej to i tak zostaną one odebrane w ramach opłaconej stawki.

– Trzeba będzie tylko umieścić je w specjalnych workach, które będzie można bezpłatnie otrzymać w placówkach MZNK – wyjaśnia dyrektor Jewuła. – Tym sposobem nikomu nie będzie opłacało się wywozić śmieci do lasu.

źródło: jaworzno.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj