Wiadomo już, kto wybuduje kanalizację w Długoszynie i Górze Piasku – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie podpisało wartą 21 mln zł umowę z wykonawcą prac – firmą Mota Engil Central Europe S.A.

Zakres umowy obejmuje budowę 37 kilometrów kanalizacji sanitarnej oraz 5 budynków tłoczni i przepompowni. Dzięki temu mieszkańcy blisko 1,5 tys. posesji w Jaworznie będą mogli podłączyć się do komfortowej kanalizacji. Prace planowane są na lata 2012-2013.

– Realizacja tego kontraktu jest częścią pierwszej fazy modernizacji i rozbudowy systemu kanalizacyjnego Jaworzna – jednego z największych zadań inwestycyjnych miasta – wyjaśnia Sławomir Grucel, rzecznik prasowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. – W jego ramach od listopada trwają już prace w Ciężkowicach i Pieczyskach.

Budowa kanalizacji wzbudza ogromne zainteresowanie mieszkańców. W spotkaniach organizowanych przez MPWiK w Pieczyskach, Ciężkowicach, Długoszynie i Górze Piasku łącznie wzięło udział prawie 700 osób. – Celem spotkań była prezentacja projektu budowy kanalizacji w Jaworznie. Przybliżyły one również kwestię przyłączania się do budowanej sieci oraz pozwoliły rozwiać wszelkie wątpliwości mieszkańców – mówi Sławomir Grucel.

W trakcie spotkań funkcjonowały punkty konsultacyjne, gdzie przedstawiciele Jednostki Realizującej Projekt (odpowiedzialnej w MPWiK-u za unijny projekt) udzielali mieszkańcom szczegółowych informacji na temat podłączenia posesji do sieci. Duża część spotkań poświęcona była dofinansowaniu do przyłączy.

– Nawet 2 tysiące złotych dotacji mogą otrzymać jaworznianie, którzy przyłączą się do budowanej właśnie na terenie miasta nowej sieci kanalizacyjnej. Jednak dotacja ta nie będzie mogła przekroczyć 50 procent wartości całej inwestycji – informował na jednej z konferencji prasowych prezydent Paweł Silbert. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na zakup materiałów, budowę przyłącza, pomiary geodezyjne, dokumentację powykonawczą oraz odbiór inwestycji. Wszelkich dodatkowych informacji w tym zakresie udziela Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego oraz pracownicy MPWiK.

W czterech dzielnicach miasta (Góra Piasku, Długoszyn, Ciężkowice i Pieczyska), za łączną kwotę 206 milionów złotych powstanie 86 km kanalizacji, 4 km sieci wodociągowej, 14 tłoczni  i przepompowni oraz stacja uzdatniania wody. Na całość inwestycji MPWiK pozyskał aż 110 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej. Aby prace prowadzone w ramach przedsięwzięcia posuwały się sprawnie i systematycznie przedsiębiorstwo uzyskało także preferencyjną pożyczkę w wysokości 30 mln z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

źródło: jaworzno.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj