W MPWiK rozstrzygnięto przetarg dotyczący regulacji studzienek kanalizacyjnych. Do końca lipca blisko 70 włazów, należących do spółki wodociągowej, zostanie wypoziomowanych. Koszt regulacja szacowany jest na 219 tys. zł.

Prace o charakterze remontowo-drogowym będą prowadzone w 14 ulicach na terenie miasta, m. in. w ulicy Piaskowej, Chopina, Leśnej, Szczakowskiej, Mickiewicza, Wiejskiej, Bogusławskiego. Pokrywy studzienek objętych przetargiem zostaną zastąpione żeliwnymi włazami samopoziomującymi. Wyniesione zostaną do wysokości nawierzchni drogi oraz właściwie zaasfaltowane. Za roboty oraz ich właściwe zabezpieczenie i oznakowanie, odpowiedzialne będzie przedsiębiorstwo HV Kommunaltechnik.  

źródło: MPWiK Jaworzno

Kolędownik 2018 696px
UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj