Zakończyła się wymiana wodociągu na ulicy Łanowej oraz Morgowej w dzielnicy Jeziorki w Jaworznie. Prace te stanowiły ostatni etap wymiany sieci wodociągowej na tym osiedlu. Celem inwestycji było unowocześnienie oraz wzmocnienie instalacji przed ewentualnym dalszym oddziaływaniem szkód górniczych.

To właśnie szkody górnicze mocno nadwyrężyły stan techniczny sieci wodociągowej. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji planowało remont 1700 metrów wodociągu ulicznego oraz 150 prywatnych przyłączy znajdujących się na ulicy Kasztanowej. W trakcie realizacji zadania zdecydowano jednak o rozszerzeniu jego zakresu. 

– Postanowiliśmy zmodernizować także sieć wodociągową na ulicy Łanowej oraz Morgowej, zwiększając wcześniej przyjęty zakres prac o dodatkowe 120 metrów – wyjaśnia prezes zarządu MPWiK Józef Natonek.

Zmodernizowana sieć wodociągowa spełnia obecnie wszystkie standardy, jakim powinna odpowiadać tego typu infrastruktura. Kolejny odcinek wodociągu z ulicy Łanowej zostanie zmodernizowany od strony Byczyny, podczas przebudowy sieci znajdującej się w ulicy Gwardzistów. Podobnie jak nowo wybudowany rurociąg ma on posiadać także zabezpieczenie przed szkodami górniczymi.

Przebudowa wodociągu w Jeziorkach rozpoczęła się w listopadzie 2008 roku. Pierwszym etapem prac był remont przyłączy wodociągowych. Na początku roku rozpoczęto wymianę głównych rur w ulicy, od skrzyżowania z ul. Insurekcji Kościuszkowskiej, aż do ul. Herbowej. Do obecnych potrzeb dzielnicy została dostosowana także średnica wodociągu, która ma pokryć zapotrzebowanie w wodę istniejące oraz nowopowstające budynki.

– Projekt zakładał tylko odtworzenie naruszonej nawierzchni, jednak podczas realizacji inwestycji zdecydowaliśmy, że także naruszone podjazdy do posesji zostaną wyłożone betonową kostką brukową, a pobocza wyrównane – dodaje prezes Natonek.

Całościowy koszt wymiany wodociągu wraz z dodatkowymi pracami wyniósł prawie 1,6 mln zł. Inwestycja współfinansowana była ze środków Urzędu Miasta.

źródło: jaworzno.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj