Ze względu na wzrost zainteresowania „Złotą Tarką” – festiwalem jazzowym odbywającym się w Iławie, a także na zwiększającą się liczbą wypoczywających turystów opracowano koncepcję zagospodarowania wolnej przestrzeni przy miejskim ratuszu, która miałaby stać się jedną z symbolicznych ikon Iławy.

Koncepcja zakłada stworzenie stylowej galerii w formie skweru, oddzielonego od ulicy szklanym parawanem. Ekspozycję stałą stanowić będą rzeźby muzyków, będące głównym elementem iławskiej „Galerii Jazzowej”. W posadzce ulokowane zostaną ponadto tabliczki z brązu, upamiętniające odbywające się w Iławie festiwale a w murze płyty kamienne z wyrytymi najważniejszymi datami z historii miasta. Z kolei w ekspozycji zmiennej, w pięciu szklanych podświetlonych taflach, znajdą się prawdopodobnie plakaty bądź zdjęcia promujące lokalne imprezy lub wydarzenia okolicznościowe, być może także okazały napis. Cały skwer będzie oświetlony i odpowiednio zagospodarowany zielenią.

– Naszym celem jest stworzenie miejsca, w którym mogłyby się odbywać różnego rodzaju specjalne wydarzenia, otwarcia obchodów, imprez, festiwali, symboliczne powitania ale również drobne koncerty i występy gromadzące mniejszą niż amfiteatr liczbę publiczności i zbliżone bardziej do teatru ulicznego czy happeningu – mówi burmistrz Iławy Włodzimierz Ptasznik. To jednak ma być przede wszystkim miejsce odpoczynku dla mieszkańców Iławy i turystów, którzy coraz częściej rezygnują z pobytu w Giżycku czy Mrągowie, właśnie na rzecz naszego miasta. To ogromnie cieszy – dodaje.

Skwer stanowić będzie otwarcie widokowe z przestrzeni głównej ulicy na przedpole interesujących obiektów – kinoteatru i gotyckiego kościoła. To z tego miejsca rozpoczynają się drogi spacerowe w kierunku jeziora, gdzie znajdują się kolejne obiekty tworzące funkcjonalne centrum miasta – hala sportowo-widowiskowa, amfiteatr, park i otaczający jezioro ciąg pieszy. Wkrótce w okolicy znajdzie się również centrum turystyczno-rekreacyjne, wybudowane zostaną także nowe ścieżki piesze i rowerowe.

źródło: ilawa.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj