Władze Oczyszczalni Ścieków „Łącza” 30 marca br. oficjalnie przekazały majątek oczyszczalni Zielonogórskim Wodociągom i Kanalizacji. W obecności pracowników obu firm Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, oraz przedstawiciele Zarządu tych spółek podpisali stosowne dokumenty. Beata Jilek, prezes ZWiK, witając pracowników oczyszczalni w gronie „rodziny wodociągowców”, życzyła im satysfakcji z pracy oraz przedstawiła obecną kadrę i nowy schemat organizacyjny przedsiębiorstwa.
Dzięki przekazaniu majątku Oczyszczalni Ścieków „Łącza” spełniony zostanie warunek Unii Europejskiej związany z dotacją z Funduszu Spójności. Założono bowiem, że majątek wytworzony w wyniku realizacji projektu „Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy” będzie własnością spółki ZWiK.
Od tej pory istnieje jeden organizm, obejmujący zintegrowany system sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i oczyszczalnię ścieków. Dzięki temu zielonogórskie wodociągi zajmują się całym procesem pozyskania wody, jej uzdatniania, dostarczenia mieszkańcom, aż po oczyszczenie ścieków i ich odprowadzanie.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj