Reklama

AD1A Forum Recyklingu 2024 [04.07-14.10.24]

Jerzy Buzek, Wojciech Janka oraz Fundacja ClientEarth zdobywcami Nagród Pracy Organicznej

Jerzy Buzek, Wojciech Janka oraz Fundacja ClientEarth zdobywcami Nagród Pracy Organicznej
12.12.2023, o godz. 23:28
czas czytania: około 5 minut
0

Podczas Gali Kongresu ENVICON Nagrodę Pracy Organicznej w Ochronie Środowiska im. Wojciecha Dutki przyznano dwóm osobistościom oraz fundacji. Nagrodzeni to premier Jerzy Buzek, Wojciech Janka - prezes Krajowego Forum Dyrektorów Oczyszczania Miast, a także Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, w której imieniu nagrodę odebrał Wojciech Kukuła.

Dalsza część tekstu znajduje się pod reklamą

Reklama

AD 1B DZIAŁKA ecoworki.pl WOOD RECYCLING

Nagroda Pracy Organicznej w Ochronie Środowiska im. Wojciecha Dutki to inicjatywa, której celem jest uhonorowanie osiągnięć osób działających na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz propagujących postawy promujące ochronę środowiska.

Jerzy Buzek

Na początku lat osiemdziesiątych rozpoczął pracę z dziedziny ochrony środowiska, w szczególności ochrony powietrza. Wyniki prac naukowych wdrożył bezpośrednio w przemyśle, między innymi w postaci kilku instalacji odsiarczania spalin. Jako specjaliście z tego obszaru Wydział IV PAN powierzał mu kierowanie międzyuczelnianym zespołem, przygotowującym ekspertyzę selekcji metod odsiarczania gazów odlotowych dla warunków polskich.

Jerzy Buzek był przedstawicielem Polski w Międzynarodowej Agencji Energii, gdzie należał do autorów programu związanego z efektem cieplarnianym.

W 1997 r. otrzymał tytuł profesora pracując w Instytucie Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach. Rezultatem jego prac naukowych i działalności aplikacyjnej jest blisko 200 publikacji naukowych: monografii, artykułów naukowych w czasopismach zagranicznych i krajowych, referatów, publikowanych w materiałach konferencji krajowych i zagranicznych.

Profesor Jerzy Buzek zakończył negocjacje PE i państw UE w sprawie rozporządzenia o etykietowaniu energetycznym oraz o dyrektywach ws. efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Jest jednym z pomysłodawców Centrum Czystych Technologii Węglowych w Katowicach i Zabrzu, sfinansowanego ze środków UE.

Odpowiadając w PE za 7. Program ramowy sformułował strategię rozwoju nowoczesnych i bezpiecznych środowiskowo technologii. W 2019 r. zorganizował konkurs: „Stop! Smog”. Na jego zaproszenie odpowiedzieli liczni artyści ze Śląska i całej Polski, przedstawiając w swoich pracach obawy dotyczące smogu i apelując o działania na rzecz czystszego powietrza. Wystawa najlepszych prac konkursowych w Brukseli przyciągnęła tłumy. Jerzy Buzek jest współorganizatorem Europejskiej Platformy Technologicznej pod nazwą „0-emisyjne bloki energetyczne na paliwa kopalne.”

Wojciech Janka

Wojciech Janka to autor wdrażanego i nagrodzonego w 1992 roku przez Związek Miast Polskich, pierwszego w kraju, systemu gospodarki odpadami dla Zielonej Góry. Pomysłodawca i realizator przy udziale środków pomocowych budowy od podstaw Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Raculi. Organizator utworzonego w 1994 roku, unikatowego Miejskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, ukierunkowanego na ochronę środowiska przed odpadami. Autor ponad sześćdziesięciu publikacji i referatów głównie poświęconych zarządzaniu gospodarką odpadami. Stały współpracownik branżowego miesięcznika „Przeglądu Komunalnego”. Praktyk organizacji i zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi i przemysłowymi. Uczestnik praca konsultacyjnych kolejnych Sejmowych i Senackich Komisji Ochrony Środowiska, przygotowujących pakiet ustaw z zakresu gospodarowania odpadami. Zwycięzca organizowanego przez miesięcznik „Przegląd Komunalny” i KFDZOM plebiscytu na „Dyrektora Roku Zakładów Oczyszczania Miast”. Organizator i uczestnik kilkudziesięciu międzynarodowych i krajowych sesji na tematy związane z gospodarką odpadami. Kierowany przez Wojciecha Jankę Zakład otrzymał: w latach 2004 i 2006 certyfikat „Najwyższa Jakość”, za najwyższą jakość usług i zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta Zielona Góra w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz ochrony dóbr kultury. Wojciech Janka otrzymał liczne odznaczenia i wyróżnienia, m.in. Srebrny Krzyż Zasługi, Honorową Odznaką Ministra Środowiska — Zasłużony Dla Ochrony Środowiska i dyplomy Ministra Środowiska, medal wojewody zielonogórskiego — Przyjaciel Ochrony Środowiska Województwa Zielonogórskiego, medale za zasługi dla obronności kraju, dla spółdzielczości mieszkaniowej, a także za zasługi dla Zielonej Góry.

ClientEarth

Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi działa w Polsce od 13 lat. Warszawski zespół tworzy obecnie ok. 30 osób. Fundacja jest częścią ClientEarth, globalnej organizacji pozarządowej, która zatrudnia prawie 300 osób w ośmiu biurach na świecie i prowadzi działalność w ponad 50 krajach. Fundacja istnieje, aby wprowadzać systemowe zmiany, które chronią planetę i jej mieszkańców. ClientEarth działa  ponad granicami, systemami i podziałami na sektory i w nowatorski sposób wykorzystuje siłę prawa, aby chronić życie na Ziemi. Fundacja wzywa rządy do wprowadzenia bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących jakości powietrza. Pracuje również nad stworzeniem bardziej surowych przepisów unijnych, które będą miały wpływ na wszystkie państwa członkowskie.

Celem jest również podnoszenie świadomości zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza, aby rządy nie mogły dłużej ignorować tego problemu i były zmuszone do podjęcia działań. Współpracujemy z ekspertami i ekspertkami oraz lokalnymi organizacjami. Fundacja walczy w Polsce i Rumunii o zachowanie ostatnich naturalnych lasów w Europie, nakłaniając rządy do tego, by nie pozwalały na nielegalne niszczenie cennych drzewostanów. ClientEarth dąży do trwałego i systemowego wyeliminowania greenwashingu z branży węglowej. Polska branża węglowa uporczywie używa przedrostka „eko” w odniesieniu do węgla, paliwa kopalnego, którego spalanie szkodzi zdrowiu i przyczynia się do zmian klimatu. Dlatego Fundacja pracuje nad tym, aby rządy i firmy wdrażały ambitne prawa, plany i polityki w zakresie ochrony klimatu, które są zgodne z porozumieniem paryskim. Monitorujemy istniejące przepisy, plany i polityki, aby zadbać o ich egzekwowanie i wdrażanie na wszystkich szczeblach decyzyjnych.

Geneza nagrody

Nagrodę Pracy Organicznej ustanowiono z inicjatywy Wojciecha Dutki, założyciela i pierwszego prezesa firmy ABRYS, pomysłodawcy i redaktora naczelnego „Przeglądu Komunalnego”, ukazującego się od 1991 roku miesięcznika branży komunalnej i ochrony środowiska. Kandydatury do tej wyjątkowej inicjatywy mogą zgłaszać osoby indywidualne, instytucje, stowarzyszenia twórcze i zawodowe, izby branżowe oraz redakcje. Na przestrzeni lat wśród nagrodzonych znalazło wielu znakomitych działaczy społecznych, dziennikarzy, naukowców i organizacji. W jednej z poprzednich edycji tę zaszczytną nagrodę otrzymał m.in. prof. Maciej Nowicki, były minister środowiska. Wręczenie nagród tradycyjnie odbywa się każdego roku podczas uroczystej gali Kongresu ENVICON. W tym roku, oprócz Tomasza Żylicza, Nagrodą Pracy Organicznej w Ochronie Środowiska im. Wojciecha Dutki uhonorowano również Aleksandra Kozłowskiego, prezesa Zarządu Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Komunalnego.

_DSC9494
_DSC9421
_DSC9444
_DSC9398
_DSC9375
_DSC9372
_DSC9362
_DSC9332

 

Udostępnij ten artykuł:

Komentarze (0)

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszą osobą, która to zrobi.
Reklama

AD2 AKADEMIA BDO [16.07-25.08.24]

Dodaj komentarz

Możliwość komentowania dostępna jest tylko po zalogowaniu. Załóż konto lub zaloguj się aby móc pisać komentarze lub oceniać komentarze innych.

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Przejdź do Envicon 2023
css.php
Copyright © 2024