W Choczu (woj. wielkopolskie) oddano do użytku oczyszczalnię ścieków.

Budowa oczyszczalni trwała niecałe dwa lata. Kosztowała 2,5 mln złotych. W 80 procentach były to środki unijne, reszta pochodziła z budżetu państwa. Na 25 marca przewidziano próbny rozruch, który trwać będzie do końca kwietnia. W tym czasie ścieki będą przyjmowane za darmo.

Przed Wielkanocą ruszyła w gminie Chocz akcja informacyjna. W samym Choczu rozwieszono plakaty zachęcające do wożenia ścieków do nowej oczyszczalni, w sześciu wsiach krążą kurendy, czyli informacje przenoszone od domu do domu, po uprzednim podpisaniu. Minimalna ilość ścieków potrzebnych do funkcjonowania oczyszczalni, czyli utrzymania ,,przy życiu bakterii'' wynosi 40 metrów sześciennych na dobę.

Do wożenia ścieków wymagane są samochody asenizacyjne. Posiadają je trzy firmy prywatne z gminy Chocz a także PK w Pleszewie, które dotąd ścieki do Pleszewa z gminy Chocz woziło.

Gmina Chocz nie posiada sieci kanalizacyjnej. Gmina przymierza się do tej inwestycji, przygotowując wnioski o środki pozabudżetowe.

źródło: Polska Głos Wielkopolski

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj