Koniec dyskusji na temat statusu instalacji zarządzanej przez ProNaturę – jest ona pełnoprawnym RIPOK-iem. 7 lipca w Warszawie zapadł korzystny dla miejskiej Spółki wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. W poniedziałek (13 lipca) w siedzibie ProNatury odbył się specjalny briefing prasowy poświęcony sprawie.

Wyrokiem z dnia 7 lipca 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił niekorzystne dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9 kwietnia 2014r., a następnie oddalił skargę spółki Remondis Bydgoszcz, w której starała się ona podważać nadanie instalacji miejskiej Spółki statusu Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (tzw. RIPOK). Był to już czwarty wyrok, który zapadł w tym postępowaniu, tym razem ostatecznie przesądzając spór na korzyść ProNatury.

– Przedmiotowy wyrok NSA jest prawomocny i niezaskarżalny, kończy tym samym dyskusję nt. statusu instalacji zarządzanych przez spółkę ProNatura wywołaną skargą Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o. na uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 24 września 2012r. w przedmiocie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Potwierdza on jednocześnie, że pojawiające się krytyczne głosy i komentarze poddające w wątpliwość prawne podstawy funkcjonowania instalacji ProNatury jako RIPOK okazały się być przedwczesne i zdecydowanie nietrafione – wyjaśnił podczas briefingu Konrad Mikołajski, prezes ProNatury.

Trzyletni spór między Remondisem i ProNaturą

Spór zaczął się w 2012 roku, kiedy Sejmik Województwa Kujawsko- Pomorskiego podjął uchwałę ws. uchwalenia Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023 oraz uchwałę ws. wykonania Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023. Załącznikiem nr 2 i integralną część drugiej z nich była lista Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi. Spółka Remondis Bydgoszcz zaskarżyła uchwałę w zakresie tego załącznika, w pozycji dot. uznania za RIPOK na region bydgoski instalacji zarządzanej przez spółkę ProNatura.

Skargi, odwołania i ponowny wyrok

Wyrokiem z dnia 11 marca 2013r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę Remondisu uznając, że uchwała nie narusza jej interesów i nie dopatrując się naruszenia przepisów powołanych przez Skarżącą. Od tego wyroku Remondis wniósł jednak skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 24 września 2013r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił skargę kasacyjną i uchylił zaskarżony wyrok WSA w Bydgoszczy, bo zdaniem NSA był on przedwczesny, Remondis miał  interes w zaskarżeniu uchwały, a zatem WSA w Bydgoszczy powinien rozważyć sprawę ponownie i bardziej szczegółowo zbadać kwestię zgodności uchwały z powołanymi w skardze przepisami, zanim wyda kolejny wyrok.

W konsekwencji powyższego, dnia 9 kwietnia 2014r. WSA w Bydgoszczy ponownie rozpoznał sprawę ze skargi Remondisu, wydając wyrok uwzględniający skargę i stwierdzający nieważność przedmiotowej uchwały w zaskarżonej części. Od tego z kolei wyroku odwołały się: Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego i  ProNatura, która w tym celu przystąpiła do sporu. Korzystny dla miejskiej Spółki wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 lipca 2015 r. ostatecznie zamyka sprawę.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. 4 lata walki w sądzie i wreszcie prawomocny wyrok. Ale krótko się nacieszą bo za miedzą ponadregionalna instalacja odbierze im strumień już w tym roku.

Skomentuj