Jest szansa, by jeszcze w tym roku w Krakowie powstały nowe użytki ekologiczne. Miasto może się też doczekać nowych pomników przyrody. Urzędnicy wydziału gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Urzędu Miasta przygotowali dokumentację dla tego przedsięwzięcia. Projekt uchwały w tej sprawie chcą przedstawić w październiku Radzie Miasta.

Na nadanie statusu użytku ekologicznego szanse mają: staw przy ul. Kaczeńcowej w Nowej Hucie, mokradło w rejonie ul. Zawiłej oraz zadrzewiony olszyną fragment doliny Prądnika. Dzięki temu mogą uniknąć zasypania i nieprzemyślanej regulacji.

Ekolodzy i przedstawiciele Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego od wielu lat apelowali do władz miasta o ustanowienie w Krakowie użytków ekologicznych. Jednak mimo złożonych wniosków o ochronę najcenniejszych skrawków krakowskiej przyrody, przez ostatnie lata nic się nie zmieniało. Ostatnio status pomników przyrody rada miasta nadała cztery lata temu.źródło: Gazeta Krakowska

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj