Ministerstwo Gospodarki skierowało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia “w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku procesu”.

W Polsce trwa budowa sześciu nowoczesnych spalarni odpadów, które muszą funkcjonować w oparciu o zmienione przepisy. Obecnie pracę tego typu instalacji reguluje rozporządzenie Ministra  Gospodarki z 2002 r., które wskutek nowelizacji ustawy o odpadach,  w styczniu 2016 r. utraci moc. Nowe rozporządzenie zostanie jednocześnie dostosowane do przepisów wynikających z dyrektyw unijnych. W przygotowanym przez ministerstwo dokumencie określono szczegółowe wymagania dla instalacji i urządzeń do termicznego przekształcania odpadów, dla prowadzenia procesu spalania, jak i transportu i magazynowania odpadów powstałych w wyniku tego procesu.

Z treścią projektu rozporządzenia można się zapoznać TUTAJ

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj