Dziesiąta edycja Konkursu „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu dobiegła końca. Na Gali XIII Międzynarodowego Zjazdu Ekologicznego zostały wręczone Tygrys Recyklingu oraz Puchary Recyklingu dla jednostek, które prowadzą selektywną zbiórkę odpadów i efektywną edukację ekologiczną.

W tym roku największym wyróżnieniem był tytuł „Tygrysa Recyklingu”, który jest uhonorowaniem ciężkiej pracy na rzecz ochrony środowiska, a zdobyć go może podmiot, który w ciągu trzech lat otrzymywał nominację do tego tytułu.

„Tygrys Recyklingu”
Spółka Eko-Region z Bełchatowa, działająca od 2000 r., prowadzi działalność z zakresu odbioru i transportu odpadów komunalnych, selektywnej zbiórki, zbiórki odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych oraz zarządzania składowiskiem odpadów. Świadczy usługi na terenie 80 gmin, położonych głównie w woj. łódzkim, ale także z terenu woj. wielkopolskiego, śląskiego i opolskiego. Eko-Region nieustannie rozwija się, inwestując w nowe technologie, maszyny i urządzenia. Dzięki temu stale poszerza zasięg swojej działalności i jednocześnie usprawnia odbiór odpadów.

Puchar Recyklingu Banku Ochrony Środowiska
Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER” z Tych zostało powołane w 1998 r. do kompleksowego rozwiązywania problemów gospodarki odpadami w sześciu gminach. Dziesięć lat temu wprowadziło na terenie trzech osiedli w Tychach pilotażową selektywną zbiórkę odpadów „u źródła” w systemie workowym i pojemnikowym. Towarzyszyło temu również rozpoczęcie działań w kierunku edukacji ekologicznej. W 2002 r. wdrożono system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gm. Tychy w pełnym zakresie workowym, obejmującym ok. 5000 posesji prywatnych. Dla pozostałej części miasta stworzono system selektywnej zbiórki odpadów w oparciu o pojemniki.

Puchar Recyklingu Ministerstwa Infrastruktury
Usługi Komunalne „Wodnik” z Trzebnicy powstały w 1998 r., a od 2001 r. prowadzą selektywną zbiórkę odpadów (początkowo tylko za pomocą pojemników do selektywnej zbiórki). W 2004 r. spółka wprowadziła selektywną zbiórkę metodą workową w zabudowie jednorodzinnej, która obecnie obejmuje 41 gminnych wiosek. Wraz z wprowadzeniem selektywnej zbiórki, spółka rozpoczęła intensywną edukację ekologiczną, nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale także dla starszej grupy społeczeństwa, w tym sołtysów, nauczycieli i pracowników samorządowych. Związek był niejednokrotnie laureatem w Konkursie o Puchar Recyklingu. W tegorocznej edycji to niewątpliwie lider w zakresie ilości selektywnie zebranych odpadów w kategorii podmiotów do 30 tys. mieszkańców.

Puchar Recyklingu Związku Miast Polskich
Urząd Miejski w Jaworznie działania w kierunku selektywnej zbiórki rozpoczął w 2001 r. Na początek wprowadzono roczny program pilotażowy, który poprzedzony został trzymiesięczną kampanią informacyjno-edukacyjną. Mieszkańcy wybranej dzielnicy otrzymali specjalne torby, ułatwiające magazynowanie posegregowanych odpadów i ich przenoszenie do pojemników. Natomiast 300 domostw w zabudowie jednorodzinnej zostało zaopatrzonych w worki i stelaże. Po rocznej próbie postanowiono kontynuować program na terenie całego Jaworzna. Obecnie w mieście znajduje się 91 gniazd z pojemnikami. Prowadzone przez Urząd Miejski działania edukacyjne wpłynęły na zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowisko, a tym samym na zwiększenie odpowiedzialności mieszkańców za stan środowiska naturalnego.

Puchar Recyklingu Polskiej Izby Ekologii
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (PGK) w Koszalinie to firma z wieloletnim stażem, profesjonalnym sprzętem i tradycjami. Powstała w 1948 r. jako samodzielna jednostka budżetowa. PGK świadczy usługi dla mieszkańców Koszalina i gmin powiatu koszalińskiego. W Koszalinie realizowany jest ciekawy projekt gospodarki odpadami, oparty na współpracy nie tylko sąsiadujących z Koszalinem samorządów, ale również dużych spółdzielni mieszkaniowych. W 1991 r. rozpoczęto selektywną zbiórkę odpadów „u źródła”, która spotkała się ze zrozumieniem i zaangażowaniem mieszkańców. Wraz z przystąpieniem do programu selektywnej zbiórki zainicjowano edukację ekologiczną. Od 2001 r. przy przedsiębiorstwie działa Centrum Edukacji Ekologicznej, które utworzono z myślą o uczniach szkół podstawowych. Ale oprócz zajęć dla dzieci, centrum prowadzi również szkolenia dla pracowników administracji i nauczycieli. Firma jest laureatem wielu konkursów, które potwierdzają jego aktywne działania na rzecz ochrony środowiska.

(ak)

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj