W Rawie Mazowieckiej trwa jubileuszowy 40. Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast. Podczas uroczystej Gali Zjazdu z okazji 20-lecia organizacji zostaną wręczone nagrody osobom działającym na rzecz ochrony środowiska.

Tematami wiodącymi Zjazdu będą:

    Debata: "Stan przygotowań do przejęcia przez gminy władztwa nad odpadami" – prowadzący mgr inż. Wojciech Janka,
    "20 lat gospodarki odpadami w Polsce" – dr inż. Barbara Kozłowska – Politechnika Łódzka,
    "Prawo gospodarki odpadami – nadmiar czy brak?" – prof. dr hab. Marek Górski – Uniwersytet Szczeciński,
    "Wymagania technologiczne stawiane instalacjom MBP" – prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak – Uniwersytet Zielonogórski,
    "Spalarnie – czy idziemy do przodu?" – dr inż. Tadeusz Pająk – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
    "Paliwa alternatywne – wymysł czy potrzeba?" – prof. dr hab. inż. Andrzej Jasiński – Prezes Stowarzyszenia Promocji Paliw Alternatywnych,
    "Czy będziemy więcej płacić za odpady? Perspektywa cenowa." – dr inż. Agnieszka Ciechelska – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
    "Nowe spojrzenie na technologie zagospodarowywania odpadów?" – dr inż. Andrzej Białowiec – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
    "Jak skutecznie komunikować zmiany – perspektywa lidera" – Jana i Jerzy Chudzikowie.

Szczegółowy program zjazdu jest dostępny pod adresem: http://www.forum-dyrektorow.pl/index.php?id=program&kat=informacje

Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast jest ogólnopolskim stowarzyszeniem szefów firm oczyszczania miast i gospodarki odpadami, firm produkujących sprzęt i urządzenia komunalne, a także firm pracujących na rzecz gospodarki komunalnej. Stowarzyszenie powstało we wrześniu 1992 roku w Zielonej Górze.

Członkami – założycielami stowarzyszenia byli dyrektorzy 38 zakładów oczyszczania z ówczesnych miast wojewódzkich. Aktualnie w szeregach stowarzyszenia zrzeszonych jest 162 członków zwyczajnych (dyrektorzy, zastępcy dyrektorów firm) i 105 członków wspierających – największe, praktycznie wszystkie liczące się w Polsce firmy oczyszczania miast i gospodarki odpadami, obejmujące swymi usługami około 75% rynku krajowego.

Członkami wspierającymi Forum są firmy o różnych formach własności poczynając od przedsiębiorstwa państwowego poprzez zakłady budżetowe, spółki gminy, po spółki prawa handlowego z kapitałem polskim, mieszanym i 100% kapitałem zagranicznym.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj