Już jutro, w środę 4 listopada, redakcje Wydawnictwa Abrys zapraszają na warsztaty on-line z Bazy Danych Odpadowych. W programie kilka godzin praktycznych informacji o aktualnej obsłudze bazy, włącznie z modułem sprawozdawczości. Dziś ostatnia szansa na zarejestrowanie się i wzięcie udziału w tym wydarzeniu.

Na przestrzeni ostatniego roku redakcje wchodzące w skład wydawnictwa Abrys zorganizowały kilkanaście szkoleń z zakresu Bazy Danych Odpadowych, przekazując fachową wiedzę i praktyczne wskazówki ekspertów ponad 1000 osób. Obecnie, z uwagi na obostrzenia pandemiczne, szkolenia z BDO organizowane są systematycznie na internetowej platformie ZOOM.

 

W programie jutrzejszych warsztatów nacisk położony zostanie zarówno na moduł ewidencyjny bazy, jak i funkcjonujący dopiero od pewnego czasu moduł sprawozdawczości. Prowadząca szkolenie Izabela Wołosiak, ekspert i właściciel firmy Green Concept, skupi się na zagadnieniach związanych m.in. ze zmianami w zakresie ewidencji i sprawozdawczości odpadowej w 2020 r., przekazywaniu odpadów z wykorzystaniem bazy, przepisach regulujących zasady sporządzania sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi oraz nowych obowiązkach przedsiębiorstw gospodarki odpadami. Nie zabraknie również praktycznych wskazówek dotyczących ewidencji odpadów z wykorzystaniem platformy BDO.

To wszystko już w środę 4 listopada w godzinach 9.00 – 13.00. Rejestracji na szkolenie on-line, które przepriowadzone zostanie na internetowej platformie ZOOM, dokonać można TUTAJ. Zapraszamy!

Czytaj więcej

Skomentuj