Po raz piąty przedstawiciele administracji publicznej spotkają się na konferencji Nowocześni z Urzędu. Tegoroczna edycja spotkania pod hasłem “Kadry w Urzędzie” ma wyjątkowy charakter. Będzie poświęcona nowoczesnemu zarządzaniu zasobami ludzkimi w administracji.

Podczas konferencji, która odbędzie się 5 czerwca br. w Warszawie, uczestnicy będą dyskutować m.in. o wynagrodzeniach oraz roli pracowników w procesie zarządzania jakością. Zaprezentowane zostaną nowoczesne narzędzia HR możliwe do zastosowania w administracji, np. coaching, marketing kadrowy. "Chcemy wspólnie z kadrowcami zastanowić się nad korzyściami z wykorzystania narzędzi elektronicznej komunikacji w podnoszeniu kwalifikacji urzędników, bowiem podczas spotkania zaprezentujemy możliwości elektronicznych platform edukacyjnych" – zapowiadają organizatorzy. W programie konferencji przewidziano także panel poświęcony roli kadrowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w tym unijnych, na finansowanie działań służących doskonaleniu zawodowemu pracowników.
 
Do uczestnictwa w V edycji konferencji organizatorzy zapraszają osoby, które w urzędach odpowiadają za kadry m.in.: wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów, marszałków województw, sekretarzy, dyrektorów, naczelników oraz specjalistów, a także wszystkie osoby zainteresowane podnoszeniem jakości kadr administracji.
 
Celem konferencji jest rozwój praktycznych umiejętności uczestników w obszarach kluczowych dla efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi, prezentacja opinii pracowników administracji przedstawicielom najważniejszych instytucji, odpowiedzialnym za ustawodawstwo wpływające na sytuację zawodową urzędników, a także integracja urzędników z całej Polski. 
 
Konferencja składa się z bloków tematycznych dotyczących zagadnień tzw. miękkiego oraz twardego HR. Każdy uczestnik może brać udział w dowolnie wybranych zajęciach, które mają formę warsztatów. Dzięki przyjętej formule konferencja oferuje uczestnikom możliwość praktycznego zapoznania się z omawianymi zagadnieniami, co podnosi jej walory edukacyjne.
 
Konferencja Nowocześni z Urzędu jest cyklicznych spotkaniem branżowym adresowanym do urzędników administracji publicznej. Organizatorem konferencji jest redakcja serwisu publiczni.pl. Jednym z patronów medialnych imprezy jest miesięcznik "Przegląd Komunalny".

Szczegółowy program i warunki uczestnictwa dostępne są na stronie www.publiczni.pl/konferencja


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj