Do 50 złotych wynosi dotacja kaliskiego magistratu dla mieszkańców, którzy oznakują swoje psy poprzez wszczepienie mikroprocesora. Wnioski o przyznanie dofinansowania można składać w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego.

Znakowanie czworonogów jest dotowane z budżetu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Kaliszu. Akcja ta jest realizacją zadania, zapisanego w „Programie zapobiegającym bezdomności zwierząt na terenie Kalisza”, przyjętym we wrześniu ubiegłego roku przez Radę Miejską Kalisza. Działania te zmierzają do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt poprzez identyfikacji zwierząt domowych na terenie Kalisza  w celu zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt. Akcję koordynuje Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej. 

– Na początku tego roku nawiązany został kontakt z firmą INDEKSEL, która do współpracy zaprosiła wszystkich lekarzy weterynarii. Dzięki tej współpracy zwierzęta z wszczepionym mikroprocesorem będą wpisane do bazy zwierząt oznakowanych, stanowiącej narzędzie ułatwiające przyporządkowanie zwierząt do ich właścicieli oraz prowadzenie profilaktyki bezdomności zwierząt – informuje Anna Goździńska, zastępca naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.  – Warunki przyznania dofinansowania oznakowania psów na terenie Kalisza określił Zarządzeniem nr 208/2008 z 15 maja Prezydent Miasta Kalisza. Wysokość dofinansowania dla posiadaczy psów na oznakowanie może pokryć rzeczywiste wydatki związane z wszczepieniem mikroprocesora, jednak dotacja nie może przekroczyć 50 złotych.

Ogółem na realizację programu znakowania psów w tegorocznym planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zarezerwowano 10 tys. złotych. – Wszystkich właścicieli psów zachęcamy do skorzystania z dofinansowania na oznakowanie psa – mówi Anna Goździńska.

Informacje na ten temat można uzyskać w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej (Urząd Miejski, ul. T. Kościuszki 1a). Informację można uzyskać także podczas wizyty u lekarzy weterynarii.

źródło: kalisz.pl

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj