Od kilku dni do mieszkańców kaliskiej dzielnicy Ogrody i części Śródmieścia trafia woda z nowoczesnej stacji uzdatniania przy ul. Poznańskiej. Przebudowa ujęcia trwała niecały rok i kosztowała blisko 2 miliony złotych.

Pierwsze ujęcie wody dla wodociągu miejskiego zlokalizowane przy ul. Poznańskiej wybudowano w 1958 roku. Po kilkunastu latach eksploatacji studnia straciła wydajność, a występujące w tamtym okresie ogromne niedobory wody spowodowały pilną budowę nowej. Prace wiertnicze zakończono w czerwcu 1973 roku i rozpoczęto z niej wydobycie wody. Do 1992 roku woda z tego ujęcia, jak i z pozostałych studni jurajskich, tłoczona była do sieci miejskiej Kalisza bez jakiegokolwiek uzdatniania. znacznie przekraczając ilości zawartych w niej związków żelaza i manganu.

W marcu 1992 roku kaliskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji rozpoczęło budowę pierwszej stacji uzdatniania na ujęciu wody „Poznańska”. Inwestycja realizowana głównie  siłami własnych pracowników zakończona została we wrześniu tego samego roku i skutecznie rozwiązywała trwający od lat 50. problem jakości wody w dzielnicy Ogrody i w części Śródmieścia. Niestety prowizoryczna stacja, wybudowana bardzo niskim nakładem środków finansowych skutecznie uzdatniała wodę przez blisko 20 lat. W listopadzie  2010 roku spółka podjęła decyzję o gruntownej modernizacji ujęcia.

– Zużycie techniczne urządzeń obiektu oraz pogorszenie się jakości wody wydobywanej ze studni, spowodowane wzrostem zawartości naturalnie w niej występującego jonu amonowego, słabo redukowanego w stosowanej technologii uzdatniania, spowodowały, że Zarząd Spółki podjął decyzję o jej likwidacji. Postanowiono jednocześnie o budowie nowej stacji uzdatniania, umożliwiającej spełnienie rosnących wymagań jakościowych – poinformował na  Roman Wiertelak, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu.

 – Po zrealizowaniu prac koncepcyjnych, przygotowaniu inwestycji i rozstrzygnięciu przetargu, 20 kwietnia 2011 roku podpisaliśmy z firmą EUROAQUA Sp. z o.o. z Poznania umowę na zaprojektowanie i wykonanie stacji Przedsięwzięcie zostało zrealizowane sprawnie i w uzgodnionym terminie. Od pierwszych dni czerwca trwał rozruch technologiczny, a od kilku dni woda z ujęcia Poznańska, po uzdatnieniu w nowoczesnej stacji, trafia do mieszkańców dzielnicy Ogrody – dodaje Roman Wiertelak. 

Jest to czwarta stacja uzdatniania wody w Kaliszu.  Pracuje w oparciu o studnię głębinową o głębokości 190 metrów i wydajności 100 m3/h. Woda podawana jest do sieci miejskiej za pomocą zestawu pomp o wydajności 130 m3/h, a  woda poddawana jest ciągłej dezynfekcji.

 – Woda głębinowa, żeby móc być uzdatnioną musi być najpierw mocno napowietrzona, czyli wzbogacona w tlen atmosferyczny. Następnie po tym wymieszaniu wpływa na zestaw trzech filtrów, które są wypełnione piaskiem kwarcowym oraz warstwą chalcedonitu. Woda filtruje się z prędkością około 8 metrów na godzinę i już jako produkt czysty wychodzi do sieci miejskiej. Wcześniej jest także poddawana uzdatnieniu poprzez dezynfekcję na lampach ultrafioletowych. Powoduje to  likwidację wszelkich bakterii. Dzięki temu jesteśmy pewni, że woda spełnia wszystkie wymagania bakteriologiczne – informuje Anna Chmara, kierownik Działu Produkcji Wody PWiK.

Jak twierdzi prezes Wiertelak woda z ujęcia Poznańska jest smaczna i zdrowa, i podobnie jak cała dostarczana przez kaliskie wodociągi nadaje się do picia prosto z kranu.  Spragnieni, zwłaszcza w upalne letnie dni mogą jej posmakować wprost z ulicznego zdroju. Ten przy ul. Poznańskiej nie jest jedyny. Podobny, klienci napotkają też przed wejściem do siedziby spółki, na najstarszym ujęciu wody przy ul. Fabrycznej. 

źródło: kalisz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj