W Kaliszu zakończyła się przebudowa systemu odprowadzania ścieków. W mieście wybudowano 87 kilometrów kanalizacji sanitarnej i 24 kilometry kanalizacji deszczowej – informuje “Polska Głos Wielkopolski”.

Koszt przedsięwzięcia to ponad 100 mln złotych. Teraz zdecydowana większość ścieków zamiast prosto do Prosny będzie trafiać do oczyszczalni w Kucharach. Jak informuje Izabela Grześkiewicz, kierownik jednostki realizującej projekt, powołanej przy Wydziale Rozbudowy Miasta i Inwestycji UM, zostanie osiągnięty efekt ekologiczny w postaci likwidacji 7 wylotów ścieków komunalnych do rzeki, co wpłynie pozytywnie na czystość rzeki oraz dopływów i zlewni. Zostaną też zlikwidowane szamba, które poprzez swoje nieszczelności stwarzały zagrożenie skażenia gleby, warstw wodonośnych i wód powierzchniowych.

źródło: Polska Głos Wielkopolski

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj