Na osiedlach Częstocice, Koszary i Gutwin w Ostrowcu Świętokrzyskim trwa budowa kanalizacji sanitarnej. Odbywa się to w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski – etap I”.

– Kanalizacja powstaje na osiedlach z zabudową jednorodzinną. Po 30 -40 latach mieszkańcy wreszcie otrzymają możliwość podłączenia się do ogólnospławnej kanalizacji miejskiej. W przypadku ulicy Bałtowskiej dotyczy to około 900 osób. Budowany jest tam odcinek sieci o długości 6940 metrów bieżących – poinformował wiceprezydent miasta Jarosław Górczyński.

Wykonawcą prowadzonych obecnie prac jest Zakład Instalatorstwa Sanitarnego Adama Borcucha. – Równocześnie rozpoczęliśmy roboty na ulicach Bałtowskiej i Leśnej. Teraz budujemy kolektor wzdłuż ulicy Bałtowskiej, później przyjdzie czas na uliczki boczne. Termin zakończenia prac jest dość odległy, bo wyznaczony na 2012 r., ale chcemy go maksymalnie skrócić, tak jak to było w przypadku prac na ulicy Siennieńskiej – zapewnił Adam Borcuch.

Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. – etap I” należy do największych inwestycji realizowanych w ostatnich latach w naszym mieście. Formalnie inwestorem jest spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja. Podstawowym źródłem finansowania projektu są środki pochodzące z Unii Europejskiej (Fundusz Spójności). Jego całkowity koszt to 71 milionów 330 tysięcy złotych. Dofinansowanie wynosi 42,5 miliona złotych. Projekt przewiduje budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około 25 km, przebudowę oczyszczalni ścieków i budowę pierwszego etapu magistrali wodociągowej o długości ok. 2 km (od ujęcia wody „Kąty Denkowskie” do ul. Samsonowicza).

W ramach projektu przewiduje się realizację dziewięciu kontraktów, w tym sześciu na roboty budowlane oraz trzech na usługi. – Zawarto już wszystkie kontrakty na usługi oraz cztery na roboty budowlane. Przetargi na pozostałe dwa kontrakty zostały ogłoszone. Dotyczą one przebudowy magistrali wodociągowej oraz modernizacji oczyszczalni ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim – poinformował prezes MWiK Zdzisław Foremniak. 

– Na przełomie maja i czerwca zakończone będą prace na ulicy Siennieńskiej. Na osiedlu Gutwin roboty ruszyły 20 kwietnia i tam w pierwszej kolejności wykonane będą kanały przy ulicach Leśnej, Jarzębinowej , Porzeczkowej i Akacjowej. Od połowy kwietnia trwa budowa sieci w rejonie ulic Szewieńskiej i Świętokrzyskiej. Na Koszarach w pierwszej kolejności dostęp do kanalizacji sanitarnej uzyskają mieszkańcy ulic Bałtowskiej, Kopalnianej i Folwarcznej – zapewnił prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Wilczyński.

źródło: um.ostrowiec.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj